image banner
Thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.
Lượt xem: 1411
UBND tỉnh vừa ban hành Công văn triển khai các nội dung kiến nghị của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh về kết quả khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 54/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh
Anh-tin-bai

Nhằm tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa nghiêm túc thực hiện nội dung sau:

Yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung chính sách hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định tại Nghị quyết số 54/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh và Quyết định số 3019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Đắk Nông đến năm 2025” để các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được tiếp cận chính sách.

Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

Tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 54/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh trong thời gian qua; đồng thời, rà soát, đề xuất các giải pháp hữu hiệu để triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan cập nhật thông tin về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên Trang thông tin điện tử và thực hiện công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; tham mưu UBND tỉnh thành lập khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế về quy mô và hình thức tổ chức.

Huy Hoàng

 

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 22° - 25° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 27
  • Hôm nay: 5,402
  • Trong tuần: 19,232
  • Tất cả: 14,338,669