Tăng cường biện pháp đảm bảo tai nạn điện và giảm thiểu vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp
Lượt xem: 40
Ngày 26/01, UBND tỉnh ban hành Công văn số 561/UBND-KT về việc tăng cường biện pháp đảm bảo tai nạn điện và giảm thiểu vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp.

Công ty Điện lực Đắk Nông

- Phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường tuyên truyền về an toàn điện, hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. Thường xuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp vị phạm hành lang an toàn lưới điện, mất an toàn điện, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ xảy ra mất an toàn điện; kịp thời phát hiện, có biện pháp ngăn chặn các hành vi vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp, mất an toàn lưới điện theo quy định.

- Thường xuyên tập huấn, huấn luyện cho những người làm công tác an toàn trong xây lắp điện, vận hành lưới điện thuộc đơn vị quản lý; chấp hành nghiêm các quy định về an toàn điện theo quy định tại Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện; Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính phủ về sửa đổi một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014; Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện và các quy định khác có liên quan về an toàn điện. Tuân thủ các quy định về an toàn điện trong quản lý vận hành, sửa chữa lưới điện.  

- Tuyên truyền, phổ biến đến người dân, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nhằm nâng cao nhận thức pháp luật về an toàn điện, nhận biết các mối nguy hiểm, rủi ro về an toàn điện và ngăn chặn các hành vi vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp; các cơ quan báo, đài tại địa phương có các hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp đến người dân, doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức và thực hiện tốt các quy định về an toàn điện, hành lang an toàn lưới điện cao áp nhằm giảm thiểu các vụ tai nạn điện và vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp.

- Chỉ đạo điện lực các huyện, thành phố Gia Nghĩa phối hợp với UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa thường xuyên thực hiện rà soát hệ thống lưới điện sau công tơ của khách hàng nhằm hướng dẫn người dân, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh cải tạo, sửa chữa lưới điện sau công tơ đảm bảo an toàn theo quy định.

Truyền tải điện Đắk Nông

- Phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường tuyên truyền đến người dân nhằm nâng cao nhận thức, thực hiện nghiêm các quy định về hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp theo quy định tại Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện; Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính phủ về sửa đổi một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014.

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, kịp thời phát hiện và xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp theo quy định. Tuân thủ các quy định về an toàn điện trong quản lý vận hành, sửa chữa lưới điện.  

UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa

- Căn cứ các quy định hiện hành và chức năng nhiệm vụ được giao tăng cường phối hợp với Công ty Điện lực Đắk Nông, Truyền tải điện Đắk Nông đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến đến người dân, học sinh trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức pháp luật về an toàn điện.

- Phối hợp với điện lực các huyện, thành phố Gia Nghĩa rà soát, hướng dẫn người dân sửa chữa, cải tạo lưới điện hạ áp sau công tơ nhằm đảm bảo an toàn theo quy định.

- Tăng cường công tác quản lý, cấp phép xây dựng công trình trong hành lang an toàn lưới điện cao áp đảm bảo theo quy định tại Luật Điện lực và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về an toàn điện. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp theo thẩm quyền.

Sở Công Thương

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan đôn đốc các đơn vị Điện lực trên địa bàn tỉnh, huyện triển khai thực hiện nghiêm các quy định về an toàn điện, hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp; tăng cường công tác tuyên truyền về an toàn điện.

- Chủ động phối hợp các đơn vị có liên quan xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn điện theo quy định, trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo về UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

M.L

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 24° - 27° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1