image banner
Đắk Glong: Tổ chức Hội nghị tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể năm 2023
Lượt xem: 3259
Anh-tin-bai

Ngày 22/3, UBND huyện Đắk Glong phối hợp với Liên Minh HTX tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về kinh tế tập thể năm 2023 cho các đại biểu là đại diện lãnh đạo UBND các xã, các HTX, Tổ hợp tác, các cán bộ, đảng viên, chủ trang trại, hộ gia đình, đoàn viên thanh niên, hội viên các tổ chức đoàn thể có nhu cầu thành lập HTX, Tổ hợp tác trên địa bàn huyện.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Quốc Dưỡng – Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông nhấn mạnh: Kinh tế tập thể, mà nòng cốt là hợp tác xã, là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. Được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc các thành viên cùng góp vốn, góp tài sản, góp sức trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi, kinh tế tập thể, hợp tác xã có vai trò lớn trong việc cải thiện và nâng cao đời sống người lao động, góp phần làm giảm sự phân hóa giàu nghèo, bất bình đẳng trong xã hội. Vì vậy, trong những năm qua, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã luôn là chủ trương lớn, được Đảng và Nhà nước quan tâm, chú trọng. Để nâng cao nhận thức của nhân dân, tạo sự thống nhất về quan điểm và hành động trong toàn Đảng, toàn dân về bản chất, vai trò quan trọng của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong xây dựng và phát triển đất nước, thì cần đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân về những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Tại hội nghị các đại biểu đã được tìm hiểu về bản chất, ngguyên tác, giá trị của mô hình hợp tác xã kiểu mới, những lợi ích khi tham gia liên kết gắn với chuỗi giá trị. Quán triệt nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 23/8/2022 của Ban chấpo hành Trung ương Đảng; Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 2/8/2023 của Chính phủ; Chương trình số 54-Ctr/TU ngày 29/12/2022 của Tỉnh ủy Đắk Nông.

Lại Tuyến

 

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 23° - 25° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 603
  • Hôm nay: 34,616
  • Trong tuần: 107,717
  • Tất cả: 13,990,592