Cơ cấu tổ chức

VĂN PHÒNG UBND TỈNH - CƠ CẤU TỔ CHỨC

cms-publish-date 14/04/2017 | 08:57 AM  | cms-view-count: 376091
I. Lãnh đạo Văn phòng   1. Đồng chí Trần Văn Diêu - Chánh Văn phòng UBND tỉnh ​ - Sinh ngày: 24/7/1977 - Quê quán:...

KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐĂK NÔNG

cms-publish-date 24/01/2018 | 10:50 AM  | cms-view-count: 407126
I. GIỚI THIỆU CHUNG     Ảnh trụ sở Kho Bạc Nhà nước tỉnh Đăk Nông Địa chỉ: Số 86, đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông ĐT:...

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG

cms-publish-date 23/01/2018 | 09:58 AM  | cms-view-count: 304573
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG   I. GIỚI THIỆU CHUNG Trụ sở Văn phòng UBND tỉnh Đia chỉ: Đường 23/3 - Phường Nghĩa Đức - Thị xã Gia Nghĩa - tỉnh Đăk Nông Điện thoại: 0501...

TỈNH ỦY ĐẮK NÔNG

cms-publish-date 10/04/2017 | 09:37 AM  | cms-view-count: 380914
Địa chỉ: Đường Lê Lai, Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Điện thoại: 05013.544.266 Fax: 05013.544.265 E-mail: tudaknong@gmail.com   I. Thường...

Chức năng nhiệm vụ của Văn phòng UBND tỉnh

cms-publish-date 23/01/2018 | 11:04 AM  | cms-view-count: 248715
Vị trí, chức năng 1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh là cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh về: Chương trình, kế hoạch công tác; tổ chức,...

BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

cms-publish-date 28/05/2018 | 04:29 PM  | cms-view-count: 228085
​ CƠ C​ẤU TỔ CHỨC I. Ban Giám đốc 1.Giám đốc Họ và tên: Nguyễn Văn Nghĩa Sinh ngày: 15/08/1968 Quê quán: Tam Dương -Vĩnh Phúc Chức...

Ban QLDAĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp

cms-publish-date 28/05/2018 | 04:35 PM  | cms-view-count: 246274
  CƠ CẤU​ TỔ CHỨC I. Ban Giám đốc 1. Đồng chí Phạm Đình Tuấn Họ và tên: Phạm Đình Tuấn Ngày sinh: 01/06/1966 Chức vụ: Giám đốc Số điện thoai:...

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ỦY ĐẮK NÔNG

cms-publish-date 23/01/2018 | 08:53 AM  | cms-view-count: 277410
    Trụ sở: Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đăk Nông  ​  - Địa chỉ: Đường Lê Lợi, Phường Nghĩa Trung - Thị xã Gia Nghĩa - Đắk Nông   - Điện thoại:...

Ban QLDAĐTXD các công trình giao thông tỉnh

cms-publish-date 28/05/2018 | 04:49 PM  | cms-view-count: 231379
CƠ CẤU TỔ CHỨC I. Ban Giám đốc 1. Giám đốc Nguyễn Quang Tứ   Họ và tên: Nguyễn Quang Tứ Chức vụ: Giám đốc Sinh năm: 1975   Số điện thoại:...

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ

cms-publish-date 24/01/2018 | 11:03 AM  | cms-view-count: 269643
Địa chỉ: đường Phan Đăng Lưu, phường Nghĩa Trung, TX.Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.   Số điện thoại: 02613.543.624; Fax: 02613.543.624.

ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH

cms-publish-date 24/01/2018 | 11:02 AM  | cms-view-count: 224049
ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH   Trụ sở Đài Phát thanh Truyền hình   Địa chỉ: Đường 23/3, tổ 2, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông Điện thoại: 0261 3545...

BÁO ĐĂK NÔNG

cms-publish-date 24/01/2018 | 10:59 AM  | cms-view-count: 246551
GIỚI THIỆU CHUNG     Trụ sở Báo Đăk Nông.   Địa chỉ: Đường Lê Lai, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông Điện thoại: 02613.544.476. Fax: 02613.544.476 ...

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH

cms-publish-date 24/01/2018 | 10:57 AM  | cms-view-count: 302815
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH   Trụ sở: Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Nông Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Điện thoại: (02613) 544504,...

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH

cms-publish-date 24/01/2018 | 10:55 AM  | cms-view-count: 345407
GIỚI THIỆU CHUNG   Trụ sở: VKSND tỉnh)   Địa chỉ: Đường Lê Duẩn (Đăm Bri cũ), phường Nghĩa Tân, Thị Xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông. Số điện thoại: ...

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 24/01/2018 | 10:53 AM  | cms-view-count: 321577
  Trụ sở: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Đắk Nông   Địa chỉ:   Điện thoại: 02613.544.507

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ĐĂK NÔNG

cms-publish-date 24/01/2018 | 10:48 AM  | cms-view-count: 478580
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ĐĂK NÔNG         Trụ sở: Bảo hiểm xã hội tỉnh Địa chỉ: Đường Lê Lai - Phường Nghĩa Trung - Thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đăk Nông ...

CỤC THUẾ TỈNH ĐĂK NÔNG

cms-publish-date 24/01/2018 | 10:45 AM  | cms-view-count: 541287
GIỚI THIỆU CHUNG       Trụ sở Cục thuế tỉnh   Địa chỉ: Đường 23/3 thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đăk Nông. Điện thoại: 02613.544.274. Fax: 02613.544.270. ...

CỤC THỐNG KÊ TỈNH ĐẮK NÔNG

cms-publish-date 24/01/2018 | 10:42 AM  | cms-view-count: 462843
CỤC THỐNG KÊ TỈNH ĐẮK NÔNG     Trụ sở Cục Thống kê tỉnh​ Địa chỉ: Số 09 Lê Lai, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông - Số điện thoại: 03613 544. 338 - Fax:...

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY

cms-publish-date 23/01/2018 | 08:58 AM  | cms-view-count: 482896
Ban Nội chính Tỉnh ủy nằm trong trụ sở Tỉnh ủy - Địa chỉ: Tổ Dân phố 2, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đăk Nông - Điện thoại: 02613.548.127 - Fax: 02613.548.224

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH ĐĂK NÔNG

cms-publish-date 23/01/2018 | 08:55 AM  | cms-view-count: 437788
Trụ sở: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh   - Địa chỉ: khu hành chính Tỉnh ủy, đường Lê Lai, Phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa - Điện...