VĂN PHÒNG UBND TỈNH - CƠ CẤU TỔ CHỨC

cms-publish-date 14/04/2017 | 08:57 AM  | cms-view-count: 240574
I. Lãnh đạo Văn phòng 1 . Đồng chí Hoàng Văn Thuần - Chánh Văn phòng   ​- Sinh ngày : 25/01/1971 - Quê quán: xã Quang Trung, huyện...

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ỦY ĐẮK NÔNG

cms-publish-date 23/01/2018 | 08:53 AM  | cms-view-count: 237313
    Trụ sở: Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đăk Nông  ​  - Địa chỉ: Đường Lê Lợi, Phường Nghĩa Trung - Thị xã Gia Nghĩa - Đắk Nông   - Điện thoại:...

Ban QLDAĐTXD các công trình giao thông tỉnh

cms-publish-date 28/05/2018 | 04:49 PM  | cms-view-count: 194623
CƠ CẤU TỔ CHỨC I. Ban Giám đốc 1. Giám đốc Nguyễn Quang Tứ   Họ và tên: Nguyễn Quang Tứ Chức vụ: Giám đốc Sinh năm: 1975   Số điện thoại:...

Ban QLDAĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp

cms-publish-date 28/05/2018 | 04:35 PM  | cms-view-count: 211558
  CƠ CẤU​ TỔ CHỨC I. Ban Giám đốc 1. Đồng chí Phạm Đình Tuấn Họ và tên: Phạm Đình Tuấn Ngày sinh: 01/06/1966 Chức vụ: Giám đốc Số điện thoai:...

BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

cms-publish-date 28/05/2018 | 04:29 PM  | cms-view-count: 182606
​ CƠ C​ẤU TỔ CHỨC   I. Ban Giám đốc 1. Đồng chí Nguyễn Văn Xuân     - Họ và tên: Nguyễn Văn Xuân - Sinh ngày: 01/02/1976 - Quê quán: Phù Mỹ, Bình...

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG

cms-publish-date 23/01/2018 | 09:58 AM  | cms-view-count: 216324
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG   I. GIỚI THIỆU CHUNG Trụ sở Văn phòng UBND tỉnh Đia chỉ: Đường 23/3 - Phường Nghĩa Đức - Thị xã Gia Nghĩa - tỉnh Đăk Nông Điện thoại: 0501...

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ

cms-publish-date 24/01/2018 | 11:03 AM  | cms-view-count: 235179
Địa chỉ: đường Phan Đăng Lưu, phường Nghĩa Trung, TX.Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.   Số điện thoại: 02613.543.624; Fax: 02613.543.624.

ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH

cms-publish-date 24/01/2018 | 11:02 AM  | cms-view-count: 210240
ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH   Trụ sở Đài Phát thanh Truyền hình   Địa chỉ: Đường 23/3, tổ 2, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông Điện thoại: 0261 3545...

BÁO ĐĂK NÔNG

cms-publish-date 24/01/2018 | 10:59 AM  | cms-view-count: 237212
GIỚI THIỆU CHUNG     Trụ sở Báo Đăk Nông.   Địa chỉ: Đường Lê Lai, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông Điện thoại: 02613.544.476. Fax: 02613.544.476 ...

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH

cms-publish-date 24/01/2018 | 10:57 AM  | cms-view-count: 291786
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH   Trụ sở: Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Nông Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Điện thoại: (02613) 544504,...

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH

cms-publish-date 24/01/2018 | 10:55 AM  | cms-view-count: 333706
GIỚI THIỆU CHUNG   Trụ sở: VKSND tỉnh)   Địa chỉ: Đường Lê Duẩn (Đăm Bri cũ), phường Nghĩa Tân, Thị Xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông. Số điện thoại: ...

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 24/01/2018 | 10:53 AM  | cms-view-count: 313997
  Trụ sở: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Đắk Nông   Địa chỉ:   Điện thoại: 02613.544.507

KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐĂK NÔNG

cms-publish-date 24/01/2018 | 10:50 AM  | cms-view-count: 394984
GIỚI THIỆU CHUNG     Trụ sở: Kho Bạc Nhà nước Đăk Nông   Địa chỉ: Đường 23/3 thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông. Số điện thoại: 0261.3260068. số fax: 02613...

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ĐĂK NÔNG

cms-publish-date 24/01/2018 | 10:48 AM  | cms-view-count: 464700
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ĐĂK NÔNG         Trụ sở: Bảo hiểm xã hội tỉnh Địa chỉ: Đường Lê Lai - Phường Nghĩa Trung - Thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đăk Nông ...

CỤC THUẾ TỈNH ĐĂK NÔNG

cms-publish-date 24/01/2018 | 10:45 AM  | cms-view-count: 521511
GIỚI THIỆU CHUNG       Trụ sở Cục thuế tỉnh   Địa chỉ: Đường 23/3 thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đăk Nông. Điện thoại: 02613.544.274. Fax: 02613.544.270. ...

CỤC THỐNG KÊ TỈNH ĐẮK NÔNG

cms-publish-date 24/01/2018 | 10:42 AM  | cms-view-count: 453003
CỤC THỐNG KÊ TỈNH ĐẮK NÔNG     Trụ sở Cục Thống kê tỉnh​ Địa chỉ: Số 09 Lê Lai, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông - Số điện thoại: 03613 544. 338 - Fax:...

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY

cms-publish-date 23/01/2018 | 08:58 AM  | cms-view-count: 470796
Ban Nội chính Tỉnh ủy nằm trong trụ sở Tỉnh ủy - Địa chỉ: Tổ Dân phố 2, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đăk Nông - Điện thoại: 02613.548.127 - Fax: 02613.548.224

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH ĐĂK NÔNG

cms-publish-date 23/01/2018 | 08:55 AM  | cms-view-count: 431309
Trụ sở: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh   - Địa chỉ: khu hành chính Tỉnh ủy, đường Lê Lai, Phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa - Điện...

BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY ĐĂK NÔNG

cms-publish-date 23/01/2018 | 08:50 AM  | cms-view-count: 578941
    Trụ Sở: Ban Dân vận Tỉnh ủy Đăk Nông   - Địa chỉ: Tổ dân phố 2 - phường Nghĩa Trung - Thị xã Gia Nghĩa - Tỉnh Đắk Nông. - Điện thoại:...

UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH UỶ ĐĂK NÔNG

cms-publish-date 23/01/2018 | 08:48 AM  | cms-view-count: 419161
    Trụ sở UBKT Tỉnh ủy     - Địa chỉ: Phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông. - Số Điện thoại: (0501) 3544.587 ...