VĂN PHÒNG UBND TỈNH - CƠ CẤU TỔ CHỨC

cms-publish-date 14/04/2017 | 08:57 AM  | cms-view-count: 247083
I. Lãnh đạo Văn phòng 1 . Đồng chí Hoàng Văn Thuần - Chánh Văn phòng   ​- Sinh ngày : 25/01/1971 - Quê quán: xã Quang Trung, huyện...

BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

cms-publish-date 28/05/2018 | 04:29 PM  | cms-view-count: 184333
​ CƠ C​ẤU TỔ CHỨC   I. Ban Giám đốc   1.Giám đốc Họ và tên : Võ Văn Minh Sinh ngày: 01/01/1975 Quê quán:...

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG

cms-publish-date 23/01/2018 | 09:58 AM  | cms-view-count: 219911
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG   I. GIỚI THIỆU CHUNG Trụ sở Văn phòng UBND tỉnh Đia chỉ: Đường 23/3 - Phường Nghĩa Đức - Thị xã Gia Nghĩa - tỉnh Đăk Nông Điện thoại: 0501...

TỈNH ỦY ĐẮK NÔNG

cms-publish-date 10/04/2017 | 09:37 AM  | cms-view-count: 302354
Địa chỉ: Đường Lê Lai, Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Điện thoại: 05013.544.266 Fax: 05013.544.265 E-mail: tudaknong@gmail.com   I. Thường...

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ỦY ĐẮK NÔNG

cms-publish-date 23/01/2018 | 08:53 AM  | cms-view-count: 240957
    Trụ sở: Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đăk Nông  ​  - Địa chỉ: Đường Lê Lợi, Phường Nghĩa Trung - Thị xã Gia Nghĩa - Đắk Nông   - Điện thoại:...

Ban QLDAĐTXD các công trình giao thông tỉnh

cms-publish-date 28/05/2018 | 04:49 PM  | cms-view-count: 195886
CƠ CẤU TỔ CHỨC I. Ban Giám đốc 1. Giám đốc Nguyễn Quang Tứ   Họ và tên: Nguyễn Quang Tứ Chức vụ: Giám đốc Sinh năm: 1975   Số điện thoại:...

Ban QLDAĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp

cms-publish-date 28/05/2018 | 04:35 PM  | cms-view-count: 212936
  CƠ CẤU​ TỔ CHỨC I. Ban Giám đốc 1. Đồng chí Phạm Đình Tuấn Họ và tên: Phạm Đình Tuấn Ngày sinh: 01/06/1966 Chức vụ: Giám đốc Số điện thoai:...

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ

cms-publish-date 24/01/2018 | 11:03 AM  | cms-view-count: 237916
Địa chỉ: đường Phan Đăng Lưu, phường Nghĩa Trung, TX.Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.   Số điện thoại: 02613.543.624; Fax: 02613.543.624.

ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH

cms-publish-date 24/01/2018 | 11:02 AM  | cms-view-count: 212748
ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH   Trụ sở Đài Phát thanh Truyền hình   Địa chỉ: Đường 23/3, tổ 2, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông Điện thoại: 0261 3545...

BÁO ĐĂK NÔNG

cms-publish-date 24/01/2018 | 10:59 AM  | cms-view-count: 238855
GIỚI THIỆU CHUNG     Trụ sở Báo Đăk Nông.   Địa chỉ: Đường Lê Lai, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông Điện thoại: 02613.544.476. Fax: 02613.544.476 ...

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH

cms-publish-date 24/01/2018 | 10:57 AM  | cms-view-count: 293687
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH   Trụ sở: Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Nông Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Điện thoại: (02613) 544504,...

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH

cms-publish-date 24/01/2018 | 10:55 AM  | cms-view-count: 336315
GIỚI THIỆU CHUNG   Trụ sở: VKSND tỉnh)   Địa chỉ: Đường Lê Duẩn (Đăm Bri cũ), phường Nghĩa Tân, Thị Xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông. Số điện thoại: ...

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 24/01/2018 | 10:53 AM  | cms-view-count: 315881
  Trụ sở: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Đắk Nông   Địa chỉ:   Điện thoại: 02613.544.507

KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐĂK NÔNG

cms-publish-date 24/01/2018 | 10:50 AM  | cms-view-count: 397236
GIỚI THIỆU CHUNG     Trụ sở: Kho Bạc Nhà nước Đăk Nông   Địa chỉ: Đường 23/3 thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông. Số điện thoại: 0261.3260068. số fax: 02613...

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ĐĂK NÔNG

cms-publish-date 24/01/2018 | 10:48 AM  | cms-view-count: 467960
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ĐĂK NÔNG         Trụ sở: Bảo hiểm xã hội tỉnh Địa chỉ: Đường Lê Lai - Phường Nghĩa Trung - Thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đăk Nông ...

CỤC THUẾ TỈNH ĐĂK NÔNG

cms-publish-date 24/01/2018 | 10:45 AM  | cms-view-count: 525952
GIỚI THIỆU CHUNG       Trụ sở Cục thuế tỉnh   Địa chỉ: Đường 23/3 thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đăk Nông. Điện thoại: 02613.544.274. Fax: 02613.544.270. ...

CỤC THỐNG KÊ TỈNH ĐẮK NÔNG

cms-publish-date 24/01/2018 | 10:42 AM  | cms-view-count: 455279
CỤC THỐNG KÊ TỈNH ĐẮK NÔNG     Trụ sở Cục Thống kê tỉnh​ Địa chỉ: Số 09 Lê Lai, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông - Số điện thoại: 03613 544. 338 - Fax:...

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY

cms-publish-date 23/01/2018 | 08:58 AM  | cms-view-count: 473536
Ban Nội chính Tỉnh ủy nằm trong trụ sở Tỉnh ủy - Địa chỉ: Tổ Dân phố 2, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đăk Nông - Điện thoại: 02613.548.127 - Fax: 02613.548.224

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH ĐĂK NÔNG

cms-publish-date 23/01/2018 | 08:55 AM  | cms-view-count: 432771
Trụ sở: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh   - Địa chỉ: khu hành chính Tỉnh ủy, đường Lê Lai, Phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa - Điện...

BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY ĐĂK NÔNG

cms-publish-date 23/01/2018 | 08:50 AM  | cms-view-count: 582514
    Trụ Sở: Ban Dân vận Tỉnh ủy Đăk Nông   - Địa chỉ: Tổ dân phố 2 - phường Nghĩa Trung - Thị xã Gia Nghĩa - Tỉnh Đắk Nông. - Điện thoại:...