Huyện ủy Đắk Song phát động xây dựng mô hình “Chi bộ bố tốt” “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”
Lượt xem: 175
Sáng ngày 1/2, Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk Song tổ chức Lễ phát động xây dựng mô hình “Chi bộ bố tốt” “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ cơ sở và chất lượng đảng viên trong toàn Đảng bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.     
Anh-tin-bai

Các Chi bộ, Đảng bộ đã phát biểu hưởng ứng và ký kết giao ước thi đua xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Trong đó, xác định xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, liên tục, là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi đảng viên. Trong nhiệm vụ giải pháp chủ yếu Nghị quyết của Trung ương đã yêu cầu: Triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “Chi bộ bốn tốt, đảng bộ cơ sở bốn tốt”.

Để cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết của Trung ương và Chương trình số 48-CTr/TU, ngày 31/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đăk Nông về “Thực hiện Nghị quyết số 21 -NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, ngày 22/01/2024 Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 518-KH/HU, để triển khai thực hiện trên địa bàn huyện; đồng thời, tổ chức phát động xây dựng mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” để lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất trong toàn Đảng bộ huyện nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng để phát huy cách làm hay, sáng tạo của mỗi tập thể và cá nhân nhằm góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Đức Lộc, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ nhấn mạnh, Đắk Song là đơn vị đầu tiên triển trai Lễ phát động xây dựng mô hình “Chi bộ bố tốt” “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” trên địa bàn tỉnh.

Anh-tin-bai

Đồng chí Phạm Đức Lộc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát động thi đua xây dựng mô hình “Chi bộ bố tốt” “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”

Để công tác xây dựng mô hình “Chi bộ bốn tốt” “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” trở thành một phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, hiệu quả, đồng chí đề nghị các tổ chức cơ sở đảng tổ chức quán triệt đến cán bộ, đảng viên Kế hoạch số 518-KH/Hu ngày 22/01/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy và thi đua thực hiện tốt các tiêu chí về xây dựng mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” gồm: Thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; Thi đua đảm bảo chất lượng sinh hoạt tốt; Thi đua xây dựng chi bộ, đảng bộ đoàn kết, kỷ luật tốt; Thi đua xây dựng cán bộ, đảng viên tốt. 

Trên cơ sở khung tiêu chí thi đua chung do Ban Thường vụ Huyện ủy quy định; các cấp ủy, tổ chức đảng cần xác định nội dung, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, theo đúng tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Ban Thường vụ Huyện ủy; đồng thời, chủ động cụ thể hóa các tiêu chí để triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” trong toàn Đảng bộ là nhiệm vụ xuyên suốt trong giai đoạn hiện nay với nhiều cách làm mới, sáng tạo gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới.

Anh-tin-bai

Đồng chí Hồ Viết Lượng, HUV, Bí thư Đảng ủy thị trấn Đức An phát biểu hưởng ứng xây dựng mô hình “Chi bộ bố tốt” “Đảng bộ cơ sở bốn tốt

Việc xét, công nhận “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” phải công khai, minh bạch, chính xác và kịp thời và gắn kết quả thực hiện mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” với việc đánh giá, xếp loại chi bộ, đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” cũng như khen thưởng tổ chức Đảng hằng năm. Phấn đấu hằng năm 100% tổ chức cơ sở đảng đạt “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”.

Tại buổi lễ, đại diện các chi bộ, đảng bộ đã phát biểu hưởng ứng và ký kết giao ước thi đua xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”.

Song Nguyên

Đánh giá - Nhận xét

1
1 Nhận xét
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
Đắk Nông 24° - 27° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1