image banner
Krông Nô tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Lượt xem: 5442
Chiều ngày 27/02/2023, UBND huyện Krông Nô đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đồng chí Trần Đăng Ánh – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

Đến dự Hội nghị còn có các đồng chí đại diện Thường trực Huyện uỷ, HĐND, UBMTTQVN huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện; lãnh đạo Công an huyện, Ban CHQS huyện; Chủ tịch UBND và công chức địa chính các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 
Anh-tin-bai

Toàn cảnh Hội nghị

Sau hơn 9 năm tổ chức thi hành Luật Đất đai năm 2013, công tác quản lý đất đai đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo ra hành lang pháp lý đồng bộ, chặt chẽ và khả thi cho việc khai thác và sử dụng đất đai hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả, khai thác nguồn lực đất đai cho việc phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là việc phát triển các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhà ở đô thị; tạo điều kiện cho đất đai tham gia vào thị trường bất động sản; tạo ra những động lực mạnh mẽ cho phát triển đô thị, tăng đáng kể nguồn thu cho ngân sách, đóng góp tích cực cho việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước. Mặc dù đã đạt được những kết quả quan trọng nhưng đến nay đất nước đã có rất nhiều sự thay đổi, mặt khác Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách, pháp luật mới liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai, Luật Đất đai 2013 cũng đã bộc lộ quá nhiều tồn tại, hạn chế, bất cập vì vậy việc phải sửa đổi ban hành mới là rất cần thiết và cấp bách.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 09/01/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), ngày 30/01/2023 UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND về việc lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Theo đó, về nội dung lấy ý kiến tại khoản b tiểu mục 2 Mục II Kế hoạch ban hành kèm Nghị quyết 170/NQ-CP năm 2022 có xác định 9 nội dung trọng tâm lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lần này gồm:

(1) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

(2) Thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

(3) Phát triển quỹ đất;

(4) Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất;

(5) Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai;

(6) Cơ chế, chính sách tài chính, giá đất;

(7) Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất;

(8) Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực;

(9) Hộ gia đình sử dụng đất.

Ngoài các nội dung lấy ý kiến nêu trên, qua nghiên cứu và tổng hợp tình hình triển khai thực tế tại địa phương, tại Hội nghị còn đưa ra gợi ý một số nội dung cần lưu ý để nghiên cứu góp ý cụ thể như:

1. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:

Hiện nay, quá trình lập quy hoạch sử dụng đất phải xác định cụ thể các công trình, dự án đến từng thửa đất trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất, theo đó khó khăn trong quá trình lập quy hoạch do tại thời điểm lập quy hoạch các công trình, dự án chưa được phê duyệt dự án cụ thể và trường hợp trong quá trình triển khai thực hiện thực hiện dự án có điều chỉnh về vị trí, ranh giới dự án thì phải thực hiện điều chỉnh quy hoạch trước khi triển khai thực hiện gây chậm trễ tiến độ và khó khăn cho nhà đầu tư. Theo đó đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu quy định về việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để cho ý kiến.

2. Về thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Đề nghị Ban QLDA&PTQĐ, phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, thị trấn Đắk Mâm nghiên cứu cho ý kiến về các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; các tiêu chí, điều kiện đã quy định trong dự thảo Luật; việc lấy ý kiến phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trong dự thảo Luật.

3. Về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; Hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất

- Đề nghị Chi nhánh VPĐKĐĐ, phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, thị trấn Đắk Mâm nghiên cứu cho ý kiến. Trong đó cần lưu ý về nguồn gốc sử dụng đất đặc thù của địa phương phần lớn là đất thu hồi từ các Công ty Lâm nghiệp bàn giao về địa phương quản lý, bố trí sử dụng nhưng người dân đã khai hoang, khai phá từ trước thời điểm bàn giao về địa phương. Nghiên cứu góp ý làm rõ hạn mức giao đất, công nhận QSDĐ đối với trường hợp người dân khai hoang.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nhất trí về chủ trương sửa đổi Luật Đất đai và khẳng định: Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đáp ứng yêu cầu bức thiết trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và phù hợp với xu thế phát triển hiện nay đồng thời tham gia ý kiến vào một số vấn đề: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ tái định cư; phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; hộ gia đình sử dụng đất...

Anh-tin-bai

Đồng chí Trần Đăng Ánh phát biểu kết luận tại Hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trần Đăng Ánh – Phó Chủ tịch UBND huyện, nhấn mạnh: Việc lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của mọi tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận, thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức, cơ quan về việc sửa đổi Luật Đất đai. Nâng cao kiến thức pháp luật và chấp hành pháp luật của mọi tầng lớp Nhân dân. Đồng chí đề nghị các tổ chức, đơn vị tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến bằng hình thức phù hợp, trách nhiệm và hiệu quả nhất, bảo đảm tiến độ và thời gian theo kế hoạch đề ra, để xây dựng Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có chất lượng, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà./.

Công Vĩnh – VP HĐND&UBND huyện Krông Nô

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 23° - 24° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 73
  • Hôm nay: 33,331
  • Trong tuần: 106,432
  • Tất cả: 13,989,307