Tập trung cao độ, tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp
Lượt xem: 215
Ngày 6/12/2023, tại hội trường Huyện ủy, Đảng bộ huyện Đắk Glong đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng hộ huyện lần thứ 15 khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm đánh giá kết quả việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023 và cho ý kiến vào các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Anh-tin-bai

Toàn cảnh Hội nghị

Theo báo cáo đánh giá tại hội nghị, trong năm 2023 bằng nhiều giải pháp đồng bộ, chủ động, linh hoạt, huyện Đắk Glong đã từng bước khắc phục khó khăn vượt qua thách thức, nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của năm 2023. Trong 13 nhóm chỉ tiêu Nghị quyết số 08-NQ/HU, ngày 19/12/2022 của Huyện ủy về nhiệm vụ năm 2023 đề ra, đến nay huyện ước thực hiện đạt và vượt 10/13 nhóm chỉ tiêu. Tình hình kinh tế phát triển ổn định: tổng diện tích gieo trồng ước đạt hơn 33 nghìn ha, đạt 100,4%; tính đến ngày 30/11/2023 tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện là 193.161 triệu đồng, đạt 63,41% dự toán giao; ước thực hiện đến cuối năm 2023 đạt 224,22 tỷ đồng đạt 73,61%. Công tác quản lý, bảo vệ rừng tiếp tục được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả năm 2023 là năm đầu tiên huyện Đắk Glong hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về giảm 50% số vụ và diện tích phá rừng trái pháp luật. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm, đến nay đã thực hiện đạt 96 tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 13,7 tiêu chí, duy trì 01 xã đạt chương trình nông thôn mới. Lĩnh vực văn hoá, xã hội tiếp tục có bước phát triển, an sinh, phúc lợi xã hội và đời sống nhân dân được đảm bảo. Quốc phòng - an ninh được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong năm 2023 được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trong năm 2023 đã kết nạp 60 Đảng viên mới, đạt 3,03% trên tổng số đảng viên cuối năm 2022 của toàn Đảng bộ. Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành và thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát các cấp, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế.

Hội nghị đã dành phần lớn thời gian để thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; xác định chỉ tiêu và tập trung thảo luận các giải pháp, nhiệm vụ trong việc thực hiện các chỉ tiêu về phát triển kinh tế -xã hội, an ninh - quốc phòng của huyện năm 2024. Đồng thời, biểu quyết thông qua Nghị quyết của ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII về nhiệm vụ năm 2024 với 13 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các văn bản cấp trên gồm Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán. Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 01/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Nông lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029. Quy định số 27-QĐ/TU, ngày 21/11/2023 của Tỉnh ủy về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ ở tỉnh Đắk Nông. Công văn số 1574-CV/TU, ngày 22/11/2023 của Tỉnh ủy về việc cho ý kiến về cách tính nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện Đắk Glong.

Anh-tin-bai

Đồng chí Vũ Tiến Lư - Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận Hội nghị 

Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Vũ Tiến Lư nhấn mạnh năm 2024 là năm tập trung cao độ, tăng tốc hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chính vì vậy đồng chí Bí thư Huyện ủy Đắk Glong đề nghị thực hiện quyết liệt, đồng bộ, tăng cường năng lực dự báo, chủ động, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đề cao hơn nữa trách nhiệm cá nhân, tự giác, gương mẫu, nói đi đôi với làm, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đoàn kết, đồng thuận, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn huyện; nỗ lực phấn đấu hoàn thành và đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết năm 2024 đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Lại Tuyến

Đánh giá - Nhận xét

1
1 Nhận xét
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
Đắk Nông 23° - 26° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1