Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông triển khai kế hoạch hoạt động năm 2023
Lượt xem: 12686
Ngày 20/4/2023, đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông đã ký ban hành Kế hoạch số 249/KH-UBND về hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông năm 2023.

Trong Kế hoạch này, Ban Chỉ đạo đề ra mục tiêu từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo, xác định rõ trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đề ra các nội dung, giải pháp để các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh chuyển đổi số (CĐS); ưu tiên nguồn lực để đạt các chỉ tiêu quan trọng thuộc các chương trình, chiến lược của quốc gia về CĐS. Bên cạnh đó, còn đưa ra các mục tiêu cụ thể cho từng lĩnh vực.

Thể chế số

ban hành kịp thời bảo đảm các kế hoạch, chương trình phát triển dữ liệu số, danh mục cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý và kế hoạch, lộ trình cụ thể để xây dựng, triển khai các cơ sở dữ liệu trong danh mục; kế hoạch về dữ liệu mở; kế hoạch hành động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến; kế hoạch triển khai trợ lý ảo phục vụ hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức và phục vụ người dân; kế hoạch phát triển kinh tế số và xã hội số thuộc phạm vi quản lý; kế hoạch thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục, y tế

Dữ liệu số

- Tiếp tục cung cấp dịch vụ chia sẻ dữ liệu trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (NDXP/LGSP);

- Triển khai chức năng kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh để người dân, doanh nghiệp chỉ phải cung cấp thông tin một lần cho cơ quan nhà nước khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến;

- 100% các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh bổ sung các môn học về dữ liệu lớn, thiết kế, phân tích, xử lý dữ liệu phù hợp với đặc thù tương ứng của từng ngành, nghề vào chương trình đào tạo.

- 100% các trang, cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, thương mại điện tử, cung cấp dịch vụ số phổ biến trên mạng có thu thập dữ liệu cá nhân được đánh giá an toàn thông tin và gán nhãn tín nhiệm mạng.

Chính phủ số

- Hoàn thành nâng cấp, duy trì hệ thống cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến trên cơ sở hợp nhất cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử.

- Phấn đấu 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

- 100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương.

- Phấn đấu 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa, trên 50% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến, trên 30% người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến từ nhà.

- Trên 10% hoạt động kiểm tra hành chính định kỳ của cơ quan quản lý nhà nước đối với đối tượng quản lý được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

- 50% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số cơ bản.

Kinh tế số

- Phấn đấu tỷ trọng kinh tế số trong GRDP trên 7,5%.

- Phấn đấu 40% doanh nghiệp nhỏ và vừa thường xuyên sử dụng các nền tảng chuyển đổi số.

Xã hội số

- Tỷ lệ thuê bao điện thoại di động sử dụng điện thoại thông minh trên 80%.

- Tỷ lệ hộ gia đình có đường Internet cáp quang băng rộng trên 85%.

- Tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản định danh điện tử trên 30%.

- Tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng Đắk Nông - C trên 80%.

- Tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản giao dịch thanh toán trên 75%.

- Tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản dịch vụ công trực tuyến trên 60%.

An toàn, an ninh mạng

- Tỷ lệ hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước hoàn thành phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin 100%.

- Tỷ lệ hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước đáp ứng yêu cầu bảo vệ an toàn thông tin mạng theo cấp độ trên 30%.

- Tỷ lệ hộ gia đình có đường Internet cáp quang băng rộng có sử dụng giải pháp an toàn thông tin mạng cơ bản phấn đấu 10%.

Để đạt được các mục tiêu trên, Ban chỉ đạo đặt ra nhiệm vụ là tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh; tổ chức triển khai các hoạt động kiểm tra hành chính định kỳ của cơ quan quản lý nhà nước đối với đối tượng quản lý được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý. Họp Ban Chỉ đạo đánh giá công tác: Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2024. Tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số cơ bản cho cán bộ, công chức, viên chức; đánh giá an toàn thông tin và gán nhãn tín nhiệm mạng cho các trang, cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, thương mại điện tử, cung cấp dịch vụ số phổ biến trên mạng có thu thập dữ liệu cá nhân.

Chi tiết Kế hoạch

Tiến Đạt

Đánh giá - Nhận xét

1
1 Nhận xét
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
Đắk Nông 22° - 25° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1