Bổ sung Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp
Lượt xem: 4387
Ngày 25/7/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 888/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp, cụ thể về thủ tục “Xác nhận thông tin hộ tịch”.
Anh-tin-bai

Quy trình nội bộ Thủ tục hành chính “Xác nhận thông tin hộ tịch” thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp; UBND các huyện, thành phố cập nhật Quy trình nội bộ vào Cơ sở dữ liệu Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đắk Nông; đồng thời bổ sung cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận, xử lý và trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đắk Nông.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Chi tiết văn bản tại đây.

 

Thảo Diệp

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 23° - 25° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1