Cắt giảm thời gian giải quyết 35 thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023
Lượt xem: 167
UBND tỉnh ban hành Quyết định về phê duyệt Danh mục TTHC cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023.

Theo đó, Danh mục 35 TTHC cắt giảm thời gian giải quyết trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023 được UBND tỉnh phê duyệt, cụ thể sau:

Anh-tin-bai

 

Anh-tin-bai

 

Anh-tin-bai

 

UBND tỉnh giao các Sở, Ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã căn cứ Quyết định này thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm đúng quy định và niêm yết, công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Giao Văn phòng UBND tỉnh niêm yết, công khai thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; các Sở, Ban, ngành phối hợp với UBND cấp huyện, Viễn thông Đắk Nông điều chỉnh quy trình thực hiện TTHC trên Cổng Dịch vụ công tỉnh bảo đảm thời gian giải quyết theo Quyết định này.

Xem chi tiết tại đây.

Huy Hoàng


Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 23° - 26° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1