Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa
Lượt xem: 162
Ngày 06 tháng 02 năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 151/QĐ-UBND về công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa

Kết quả cụ thể như sau:

Đối với các sở, ban, ngành: Xếp loại Xuất sắc gồm 04 đơn vị; xếp loại Tốt gồm 09 đơn vị; xếp loại Khá gồm 09 đơn vị.

Anh-tin-bai

Qua kết quả cho thấy các đơn vị có thứ hạng cao không thay đổi nhiều so với năm 2022 (Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Kho Bạc Nhà nước tỉnh, Thanh tra tỉnh). Đây là những đơn vị quan tâm, thực hiện tốt công tác CCHC trên tất cả các lĩnh vực, thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện. Đối với các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo, chương trình, kế hoạch của Bộ ngành quản lý, thực hiện thống nhất từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt triển khai rất tốt các nhiệm vụ liên quan đến tiếp nhận, giải quyết TTHC dịch vụ trực tuyến, số hóa.

Các đơn vị có thứ hạng thấp do chưa kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế từ các năm trước đó như: Việc tuyên tuyền CCHC chưa đa dạng; thực hiện các hoạt động liên quan theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, rà soát văn bản QPPL còn chậm, mang tính hình thức, chưa hiệu quả; kết quả giải quyết TTHC, cập nhật kết quả giải quyết TTHC trên hệ thống phần mềm Một cửa, thực hiện xin lỗi đối với TTHC trễ hạn chưa đầy đủ, kịp thời; chậm triển khai đề án vị trí việc làm; việc chấp hành thực hiện kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách đạt tỷ lệ thấp; việc thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập chưa đảm bảo;  tỷ lệ văn bản điện tử; tỷ lệ hồ sơ TTHC trực tuyến còn thấp…

Đối với UBND cấp huyện: Xếp loại Tốt gồm 03/08 đơn vị; Khá gồm 05/08 đơn vị (không có loại Xuất sắc).

Anh-tin-bai

Năm 2023, kết quả Chỉ số CCHC của UBND cấp huyện tiếp tục không có đơn vị xếp loại Xuất sắc. Qua theo dõi, đánh giá cho thấy công tác CCHC tại cấp huyện còn nhiều hạn chế. Một số huyện chưa kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế từ các năm trước đó như: Việc tuyên tuyền CCHC chưa đa dạng; thực hiện các hoạt động liên quan theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, rà soát văn bản QPPL còn chậm, chưa hiệu quả; triển khai số hóa kết quả giải quyết TTHC; việc xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức chưa kịp thời; kết quả giải quyết TTHC, cập nhật kết quả giải quyết TTHC trên hệ thống phần mềm Một cửa, thực hiện xin lỗi đối với TTHC trễ hạn chưa đầy đủ; tỷ lệ văn bản điện tử; tỷ lệ hồ sơ TTHC trực tuyến còn thấp… Bên cạnh đó, kết quả khảo sát mức độ hài lòng của ngưởi dân đối với sự phục vụ hành chính (Chỉ số SIPAS) năm 2023 chưa cao (Kết quả đo lường cho thấy mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện nói chung năm 2023 là 75,81%, theo thang điểm chiếm 10/100 điểm).

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2023, tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm; đưa kết quả Chỉ số cải cách hành chính là một trong những nội dung của công tác kiểm tra cải cách hành chính; có giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện Chỉ số cải cách hành chính trong những năm tiếp theo.

Văn Tú

Đánh giá - Nhận xét

4.5
2 Nhận xét
  • 1
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 24° - 25° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1