Đắk Nông đẩy mạnh nâng cao Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2023
Lượt xem: 872
Thời gian qua, tỉnh Đắk Nông đã tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI trên cơ sở triển khai Kế hoạch số 380/KH-UBND ngày 19/6/2023 của UBND tỉnh. Các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, là thước đo sự hài lòng của người dân địa phương từ đó đã chủ động ban hành kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện các hoạt động của từng Chỉ số nội dung cụ thể. Đồng thời, tổ chức quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức về các nội dung của Chỉ số PAPI và tầm quan trọng đối với sự phát triển bền vững của tỉnh; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cộng đồng dân cư cho người dân dễ dàng tiếp cận, hiểu biết đầy đủ và thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

Đoàn kiểm tra liên ngành công tác CCHC của tỉnh cũng đã thực hiện lồng ghép kiểm tra tình hình triển khai cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

Anh-tin-bai

Quang cảnh hội nghị kiểm tra tình hình thực hiện nâng cao Chỉ số PAPI 
g
ắn liền với cải cách hành chính tại địa bàn huyện Cư Jút

 

Qua 9 tháng đầu năm 2023 công tác triển khai đã đạt được nhiều kết quả tích cực như: Các TTHC được rà soát, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC thường xuyên. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số được đẩy mạnh đã góp phần nâng cao năng suất làm việc, hiệu quả hoạt động của quan nhà nước, mang lại sự hài lòng về chất lượng, thái độ phục vụ đối với Nhân dân. Hệ thống cơ sở, hạ tầng giao thông, điện, y tế, giáo dục được quan tâm, đầu tư để nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Công tác phòng chống tham nhũng được đẩy mạnh thực hiện, nhất là tại các bộ phận cán bộ, công chức trực tiếp phục vụ giải quyết các TTHC cho người dân, hạn chế được tình trạng nhũng nhiễu, vòi vĩnh…

Các thông tin về chế độ, chính sách có liên quan tiếp đến người dân được công khai, minh bạch, niêm yết tại nhà văn hóa thôn, buôn, bon, tổ dân phố để người dân được biết, kịp thời tiếp cận thông tin. Một số địa phương thuộc các huyện như: Krông Nô, Cư Jút, Đắk Song… đã tổ chức các cuộc gặp gỡ, đối thoại với người dân để nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng và giải đáp trực tiếp để người dân được biết.

Để tiếp tục tạo chuyển biến tích cực, đồng bộ trong việc đẩy mạnh nâng cao Chỉ số PAPI năm 2023, cần tập trung các nội dung sau:

Thứ nhất, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành để triển khai hiệu quả, hoàn thành 100% các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 380/KH-UBND ngày 19/6/2023 của UBND tỉnh và báo cáo định kỳ về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) theo đúng quy định.

Thứ hai, cần nâng cao vai trò, trách nhiệm, nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức của từng cơ quan, đơn vị, địa phương nhất là tại cấp xã trong việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2023.

Thứ ba, tăng cường các hoạt động phổ biến, thông tin, tuyên truyền để cán bộ, công chức, đặc biệt là người dân được biết, được tham gia theo dõi, kiểm tra, giám sát vào các hoạt động cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương. Vận động người dân tham gia vào các hoạt động chính trị, xã hội tại địa phương để nâng cao nhận thức, hiểu biết và sự tham gia của người dân tại cơ sở.

Thứ tư, công khai, minh bạch, phổ biến các chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến người dân để người dân có thể tiếp cận đầy đủ, kịp thời các thông tin. Các địa phương tăng cường tổ chức các cuộc đối thoại, gặp gỡ với người dân để nắm bắt, giải quyết kịp thời được các tâm tư, nguyện vọng và các kiến nghị, bức xúc của người dân. Tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đúng đối tượng và công khai danh sách để người dân được biết.

Thứ năm, kiểm soát, phòng chống tham nhũng, nhất là trong việc sử dụng các công quỹ của ngân sách nhà nước, trong giải quyết TTHC, tuyển dụng và các lĩnh vực y tế, giáo dục.... Nâng cao hiệu quả tiếp công dân và giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo mang lại sự hài lòng cho người dân.

Thứ sáu, tiếp tục cải cách TTHC, cắt giảm thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết TTHC, nhất là tại các TTHC liên quan đến: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các thủ tục chứng thực, xác nhận của địa phương và các dịch vụ hành chính công cấp xã nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi tham gia giải quyết TTHC. Tiếp nhận, xử lý kịp thời phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý. Công bố, công khai các TTHC trên Cổng dịch vụ công tỉnh và Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị để thuận lợi cho người dân, tổ chức tìm hiểu và truy cập.

Thứ bảy, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công lĩnh vực y tế, nâng cao trình độ của đội ngũ y, bác sĩ tại các bệnh viện tuyến huyện, cấp xã, phường; và chất lượng ngành giáo dục các cấp học, công khai thực hiện đúng các quy định trong các khoản thu chi, tránh lạm thu tại các cơ sở giáo dục. Đầu tư nâng cấp xây dựng, cơ sở vật chất các cơ sở khám chữa bệnh và trường học; thực hiện cung cấp các điều kiện cơ bản cho người dân như: điện lưới; đường giao thông nông thôn; an ninh, trật tự xã hội; đảm bảo chất lượng môi trường nước và không khí.

Thứ tám, tiếp tục hoàn thiện, kết nối các cơ sở dữ liệu quốc gia, Cổng dịch vụ công quốc gia và các hệ thống thông tin của tỉnh, Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị. Xây dựng và phát triển các cơ sở dữ liệu, nền tảng ứng dụng dùng chung của tỉnh để nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan nhà nước và cung cấp dịch vụ công trên môi trường số. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong việc thực hiện không dùng tiền mặt các lĩnh vực thuế, phí, lệ phí...

Thứ chín, tổ chức kiểm tra liên ngành cải cách hành chính gắn với tình hình thực hiện cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI năm 2023 tại các đơn vị, địa phương. Thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, chấn chỉnh lề lối làm việc của CBCC.

Thứ mười, tăng cường sự tham gia, kiểm tra, giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh trong việc triển khai các nhiệm vụ trong Kế hoạch./.

 Phan Hằng

Đánh giá - Nhận xét

1
1 Nhận xét
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
Đắk Nông 23° - 24° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1