image banner
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi năm 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành
Lượt xem: 4451
UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 466/KH-UBND về tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi năm 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành. Cuộc thi được phát động và tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh Đắk Nông.

Mục đích nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi năm 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cải cách thể chế trong công tác cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông. Nâng cao kiến thức, tăng cường trách nhiệm, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh … trong hoạt động tham mưu xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động cải cách thể chế trong công tác cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông.

UBND tỉnh yêu cầu tổ chức Cuộc thi phải có nội dung thiết thực, phù hợp với các đối tượng dự thi. Cuộc thi phải được tuyên truyền dưới nhiều hình thức khác nhau để thu hút sự chú ý, quan tâm và tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Việc tổ chức Cuộc thi phải bám sát nội dung, trình tự tại kế hoạch này; đảm bảo kịp thời, đúng tiến độ; đồng thời phải tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức để đạt kết quả cao. Xây dựng phần mềm Cuộc thi đảm bảo chất lượng, thiết thực, hiệu quả, sử dụng lâu dài và có thể tích hợp liên thông với các hoạt động khác.

Anh-tin-bai

Nội dung, hình thức và thời gian tổ chức Cuộc thi

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai Cuộc thi đảm bảo các nội dung sau: Thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký Cuộc thi; xây dựng tên miền, hình thức website và phần mềm của Cuộc thi; theo dõi, chịu trách nhiệm đảm bảo vận hành website, phần mềm của Cuộc thi; xây dựng, ban hành Thể lệ, Bộ câu hỏi và đáp án Cuộc thi trước ngày 10/8/2023; phát động Cuộc thi trước ngày 30/8/2023; theo dõi, chịu trách nhiệm bảo mật nội dung đề thi; cập nhật Bộ câu hỏi, đáp án và các nội dung khác có liên quan vào phần mềm thi trực tuyến; chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động các đối tượng dự thi tích cực hưởng ứng và tham gia Cuộc thi; đôn đốc, kiểm tra việc triển khai, tổ chức Cuộc thi ở các đơn vị, địa phương; tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi trước ngày 09/11/2023; báo cáo kết quả về UBND tỉnh trong báo cáo chung về công tác Tư pháp năm 2023.

Sở Nội vụ: Phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong công tác tổ chức, tổng kết Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi năm 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành để đảm bảo nhiệm vụ được xác định tại Quyết định số 2248/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 được triển khai có hiệu quả. Theo dõi, nghiên cứu đưa kết quả tham gia Cuộc thi của các đơn vị vào Quy định đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các thủ tục liên quan đến cấp giấy phép thành lập website Cuộc thi, cung cấp thông tin trên Internet. Chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống truyền thanh ở cấp huyện và ở cơ sở bố trí thời lượng phù hợp để tuyên truyền về các nội dung có liên quan đến Cuộc thi.

Các sở, ban, ngành; Công an tỉnh; Cục thuế tỉnh; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh: Tích cực chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức,… trong cơ quan, đơn vị mình hưởng ứng, tham gia Cuộc thi.

UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa có trách nhiệm: Chỉ đạo Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Cuộc thi tại địa phương; tăng cường thông tin, truyền thông về Cuộc thi; tích cực vận động cán bộ, công chức, viên chức, … hưởng ứng tham gia Cuộc thi. 

Xem kế hoạch chi tiết tại đây.

 

Thảo Diệp

Đánh giá - Nhận xét

5
1 Nhận xét
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 22° - 25° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 76
  • Hôm nay: 5,310
  • Trong tuần: 19,140
  • Tất cả: 14,338,577