image banner
Kế hoạch triển khai thực hiện 42 Mô hình của Đề án 06/CP tại tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 6479
Ngày 07/8/2023, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 511/KH-UBND về triển khai thực hiện các Mô hình của Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ Chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại tỉnh Đắk Nông. Thời gian thực hiện bắt đầu từ tháng 8/2023 đến các năm tiếp theo, kế hoạch gồm 42 mô hình cụ thể được triển khai trên phạm vi địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Kế hoạch triển khai thực hiện 42 Mô hình của Đề án 06/CP tại tỉnh Đắk Nông

Mục đích nhằm tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp, xây dựng các Mô hình điểm về chuyển đổi số để triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06/CP và Chỉ thị số 05/CT-TTg tại tỉnh Đắk Nông trong năm 2023 và các năm tiếp theo. Triển khai các giải pháp đồng bộ phát triển VNeID và ứng dụng công dân số tỉnh Đắk Nông trên nguyên tắc thống nhất, đồng bộ, kế thừa và phát huy thế mạnh của mỗi ứng dụng, không chồng chéo, liên thông dữ liệu hướng đến tiện ích cho người dân, doanh nghiệp.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phát huy vai trò của Tổ công tác Đề án 06 cấp huyện; Tổ công tác Đề án 06 cấp xã và Tổ Công nghệ số cộng đồng tại thôn, bon, tổ dân phố là “hạt nhân” trong hướng dẫn thực hiện dịch vụ công (DVC) trực tuyến, chuyển đổi số. Nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án 06 về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số phù hợp, thống nhất với Chương trình Chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Khảo sát, đánh giá để tận dụng hạ tầng sẵn có gắn với địa bàn cơ sở của người dân được hưởng những tiện ích từ Đề án 06. Quá trình triển khai thực hiện phải bảo đảm hiệu quả, an ninh, an toàn và bảo mật, bí mật thông tin công dân; tuân thủ chặt chẽ quy trình nghiệp vụ bảo đảm thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Quá trình triển khai thực hiện phải bảo đảm đúng quy định, có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả cao phục vụ mục tiêu Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phù hợp với yêu cầu thực tế, đặc thù, đặc điểm trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh giao Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh Đắk Nông (Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực Tổ công tác ĐA06) căn cứ kế hoạch này chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng phương án, lộ trình, phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm đúng tiến độ, mục tiêu, kết quả đề ra. Trong quá trình thực hiện, căn cứ tình hình thực tế, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, tiến độ thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương đối với từng nhóm nhiệm vụ để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các Mô hình về Cơ quan thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 18 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo Bộ Công an và UBND tỉnh bảo đảm theo quy định.

Về kinh phí thực hiện: Sử dụng kinh phí do Ngân sách nhà nước cấp theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và phân cấp ngân sách hiện hành; các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.

Xem chi tiết văn bản tại đây.

 

Thảo Diệp

Đánh giá - Nhận xét

4.5
2 Nhận xét
  • 1
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 23° - 26° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 28
  • Hôm nay: 4,929
  • Trong tuần: 13,516
  • Tất cả: 14,332,953