Tăng 31 bậc, Đắk Nông lần đầu tiên nằm trong top 10 các tỉnh/thành trên cả nước về xếp hạng chỉ số Xây dựng và phát triển Chính quyền số, Chính quyền điện tử năm 2022
Lượt xem: 13934
Ngày 19/4/2023, tại Phiên họp thứ tư của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ trực tuyến với các địa phương,  Bộ Nội vụ đã công bố Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của các Bộ, ngành, địa phương năm 2022. 

Theo Báo cáo, chỉ số PAR INDEX năm 2022 tỉnh Đắk Nông đạt 84,86 điểm, xếp hạng 37/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tăng 4 bậc so với năm 2021. Trong đó, chỉ số thành phần về Xây dựng và phát triển Chính quyền số, Chính quyền điện tử do Sở Thông tin và Truyền thông làm đầu mối theo dõi và chịu trách nhiệm trong việc cải thiện là nhóm được xếp hạng cao nhất trong 08 chỉ số thành phần của chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh Đắk Nông năm 2022.

 

Anh-tin-bai

Theo đó, chỉ số thành phần về Xây dựng và phát triển Chính quyền số, Chính quyền điện tử có sự tăng vượt bậc đạt 83,71 điểm, xếp thứ 09/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng 31 bậc so với năm 2021. Năm 2022 cũng là năm đầu tiên, tỉnh Đắk Nông đạt xếp hạng cao nhất và đứng đầu trong nhóm các tỉnh Tây Nguyên đối với chỉ số thành phần này.

Chỉ số Xây dựng và phát triển Chính quyền số, Chính quyền điện tử (trước đây là Chỉ số Hiện đại hóa nền hành chính) là chỉ số thành phần thứ 7 trong Bộ chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh. Là chỉ số đánh giá việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục vụ hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành của cơ quan Nhà nước.

Năm 2022, chỉ số Xây dựng và phát triển Chính quyền số, Chính quyền điện tử, đạt 11,3008 (tối đa là13,5 điểm) trong đó, có 09/14 chỉ số thành phần đạt điểm tối đa, đó là Phát triển các nền tảng, cơ sở dữ liệu; Tỷ lệ các ứng dụng có dữ liệu dùng chung được kết nối, sử dụng qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP); Tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng tại tỉnh; Tỷ lệ gửi, nhận văn bản điện tử 4 cấp chính quyền; Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh; Cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định; Thiết lập, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC; Triển khai số hóa hồ sơ giải quyết TTHC; Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Anh-tin-bai

Trong những năm qua, tỉnh Đắk Nông đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, chỉ đến khi Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ra đời, công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh mới thực sự mạnh mẽ và lan tỏa rộng rãi.

Xếp hạng về Chỉ số Xây dựng và phát triển Chính quyền số, Chính quyền điện tử chính là một trong những thước đo quan trọng đối với kết quả của công tác chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông trong năm 2022.

Tin: Hoàng Liên

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 21° - 23° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1