Thực hiện rà soát, làm sạch Cơ sở dữ liệu quốc gia về Thủ tục hành chính
Lượt xem: 3602
Sáng ngày 8/9, tại Trụ sở Chính phủ diễn ra Hội nghị trực tuyến Phiên họp thứ nhất Tổ công tác cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ với địa phương. Tại điểm cầu Trung ương đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì.
Anh-tin-bai

Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh

Tham dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Lê Văn Chiến – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Tại phiên họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn công bố Quyết định số 932/QĐ-TTg ngày 6/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ thành lập và phê duyệt danh sách thành viên Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể:

Tổ trưởng Tổ công tác là Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang.

Tổ phó Tổ công tác gồm: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (Tổ phó thường trực); Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Bộ trưởng Bộ Tư pháp; lãnh đạo Bộ Công an là Tổ phó thường trực Tổ công tác triển khai Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030".

Các thành viên Tổ công tác là lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội và Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ (Ủy viên thường trực).

Chức năng của Tổ công tác

Tổ công tác là tổ chức phối hợp liên ngành, thực hiện chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách.

Nhiệm vụ của Tổ công tác là giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về cải cách thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương theo các văn bản, chương trình, kế hoạch, đề án được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Kịp thời nắm bắt, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý các báo cáo, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp, người dân về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính là rào cản cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân (bao gồm cả những quy định dự kiến ban hành trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật); định kỳ hoặc đột xuất làm việc với Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp, các cá nhân, tổ chức liên quan để lắng nghe, nhận diện các khó khăn, vướng mắc và kịp thời chỉ đạo tháo gỡ.

Đồng thời, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách của các bộ, ngành, địa phương; nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các sáng kiến, giải pháp thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách và thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao.

Anh-tin-bai

Các đại biểu tại các địa phương tham dự phiên họp

Để nâng cao hiệu quả thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính những tháng cuối năm 2023. Tổ công tác đã triển khai nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính cần tập trung chỉ đạo, đôn đốc trong thời gian tới gồm 07 nhóm nhiệm vụ chung:

1. Đánh giá tác động, thẩm định TTHC tại đề nghị xây dựng dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm TTHC được quy định đúng thẩm quyền, cần thiết, hợp lý và với CPTT thấp nhất. Nhiệm vụ thường xuyên

2.1. Công bố, công khai TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; hàng tháng thống kê TTHC được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ. Nhiệm vụ thường xuyên.

2.2. Rà soát, làm sạch Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Thời hạn: Tháng 9/2023.

3. Rà soát, tái cấu trúc quy trình TTHC cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, để cắt giảm các thông tin phải khai báo khi thực hiện Dịch vụ công toàn trình; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đối với các phương án vượt thẩm quyền; bảo đảm cắt giảm ít nhất 20% thông tin phải khai báo. Thời hạn: Tháng 9 năm 2023.

4. Tiếp nhận, xử lý, tháo gỡ khó khăn vướng mắc về quy định, TTHC; kiểm tra, làm rõ hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn trong giải quyết TTHC và chấn chỉnh, xử lý. Thời hạn: Nhiệm vụ thường xuyên.

5. Định kỳ hàng tháng công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Quyết định số 766/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh, Cổng thông tin điện tử của bộ, cơ quan Thời hạn: Hàng tháng.

6. Rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ theo Quyết định 1085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : hoàn thành rà soát ít nhất 50% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý, đề xuất phương án đơn giản hóa tối thiểu 20% TTHC, cắt giảm 20% chi phí tuân thủ TTHC. Thời hạn: Tháng 12 năm 2023.

7. Thành lập tổ công tác rà soát, cải cách thủ tục hành chính của bộ, cơ quan bảo đảm thực chất, hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Thông báo 332/TB-VPCP ngày 17/8/2023.

Cũng tại phiên hop, các địa biểu đã tham luận, đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong triển khai các nội dung, nhiệm vụ những tháng đầu năm và chỉ ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023.

Kết luận tại phiên họp, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác đề nghị các cơ quan trung ương, địa phương cần quyết tâm cao hơn nữa, quyết liệt hơn nữa để thực hiện tốt hơn công tác cải cách hành chính. Tiếp tục phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính. Tập trung ưu tiên nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Các giải pháp CCHC có trọng tâm, trọng điểm, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; rà soát lại các văn bản pháp luật và TTHC ở các cấp…

Song Thư

Đánh giá - Nhận xét

3
2 Nhận xét
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
Đắk Nông 23° - 25° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1