Tiếp tục đẩy mạnh, phân cấp thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính
Lượt xem: 112
UBND tỉnh vừa ban hành công văn về tiếp tục đẩy mạnh, phân cấp thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Anh-tin-bai

 

 

Rà soát, phân cấp, ủy quyền TTHC bảo đảm phù hợp, khả thi, nhằm giảm tầng nấc, khâu trung gian. Báo cáo UBND tỉnh trước ngày 27/12/2023.

- Đối với TTHC thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đề xuất phân cấp cho các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện.

- Đối với TTHC thuộc thẩm quyền các Sở, Ban, ngành đề xuất phân cấp cho UBND cấp huyện.

- Đối với TTHC thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện đề xuất phân cấp cho UBND cấp xã.

Rà soát toàn bộ văn bản thuộc thẩm quyền ban hành và các công việc thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố bổ sung đầy đủ các TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý. Thời gian hoàn thành trong tháng 12 năm 2023.

Rà soát đối với ít nhất 50% trên tổng số TTHC thuộc phạm vi quản lý, đề xuất phương án đơn giản hóa bảo đảm mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% TTHC và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ TTHC. Thời gian hoàn thành trong tháng 12 năm 2023; đối với 50% thủ tục hành chính còn lại hoàn thành trong năm 2024.

Thực hiện kiểm soát TTHC nội bộ ngay trong quá trình dự thảo văn  bản pháp luật; quan tâm rà soát, sửa đổi, bổ sung TTHC nội bộ trong quá trình sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật theo Chương trình, Kế hoạch ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh.

Chủ động nghiên cứu, tham mưu đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh phương án đơn giản hóa đối với TTHC nội bộ thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ quản lý ngành, lĩnh vực mà địa phương là đối tượng thực hiện và phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan trong quá trình rà soát, đơn giản hóa TTHC này để bảo đảm phương án cắt giảm, đơn giản hóa phù hợp, khả thi.

Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, tái sử dụng dữ liệu số hóa đã có trong Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, thực hiện xử lý hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử, dần bỏ hồ sơ giấy; khai thác triệt để lợi ích mang lại của Đề án 06.

Định kỳ hằng tháng công khai kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Xem thêm chi tiết tại đây.

Huy Hoàng

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 24° - 25° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1