Xây dựng vị trí việc làm để cơ cấu lại cán bộ, cải cách chính sách tiền lương
Lượt xem: 1049
Ngày 8/12, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh,TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.
Anh-tin-bai

Đai biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, nhằm tập trung chỉ đạo hoàn thành việc hướng dẫn vị trí việc làm và tổ chức triển khai xây dựng, phê duyệt vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo về xây dựng và quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Về kết quả xây dựng vị trí việc làm, các bộ quản lý ngành, lĩnh vực đã ban hành thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm theo phân công của Chính phủ. Trong đó, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp; Thông tư hướng dẫn xác định cơ cấu ngạch công chức. 20/20 bộ, ngành đã ban hành Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành. 15/15 bộ, ngành đã ban hành Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Tổng hợp của Bộ Nội vụ cho thấy cơ quan, tổ chức hành chính có 840 vị trí việc làm, gồm 122 vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; 656 vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành; 40 vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; 22 vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

Cơ quan thuộc Chính phủ có 31 vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý. Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành, nghiệp vụ chuyên môn dùng chung và vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ, áp dụng các vị trí việc làm theo hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

Đơn vị sự nghiệp công lập có tổng số 559 vị trí việc làm, gồm 110 vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; 392 vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành; 30 vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; 27 vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

Vị trí việc làm cán bộ, công chức cấp xã gồm 17 vị trí, trong đó, cán bộ chuyên trách có 11 vị trí, công chức cấp xã có 6 vị trí.

Mặc dù các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực đã ban hành Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm, tuy nhiên đây là nhiệm vụ mới và khó, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện còn có nhiều khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung kịp thời; một số Bộ, ngành chậm ban hành Thông tư hướng dẫn, dẫn đến khó khăn cho các Bộ, ngành, địa phương khi triển khai nhiệm vụ xây dựng vị trí việc làm.

Thời gian tới tiếp tục tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế về xây dựng và quản lý vị trí việc làm trong hệ thống chính trị theo quy định Đảng, Quốc hội và của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực; gắn việc phê duyệt vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện tinh giản biên chế công chức và giảm biên chế viên chức hưởng lương ngân sách nhà nước; đổi mới công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá công chức, viên chức theo VTVL gắn với kết quả sản phẩm đầu ra và thực hiện trả lương theo vị trí việc làm phù hợp với lộ trình cải cách chính sách tiền lương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận việc thực hiện đề án VTVL tại các địa phương. Đồng thời đề ra nhiệm vụ cụ thể như: Đến tháng 3 năm 2024 sẽ hoàn thành việc xây dựng Đề án VTVL và phê duyệt VTVL gắn với cơ cấu công chức, cơ cấu viên chức theo VTVL trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập…

Anh-tin-bai

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đề nghị các bộ, ngành, địa phương bám sát quy định của trung ương để thực hiện quản lý VTVL trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập đạt kết quả cao nhất.

Bộ Nội vụ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan trả lời, tham vấn cho các địa phương cũng như đôn đốc việc tổ chức thực hiện. Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục làm những việc có thể làm được, linh hoạt trong khuôn khổ pháp luật, không cầu toàn để triển khai nội dung này ngay theo đúng thẩm quyền...

Song Thư

Đánh giá - Nhận xét

2.5
2 Nhận xét
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 1
Đắk Nông 24° - 25° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1