Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương làm việc và khảo sát tại tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 286
Sáng ngày 23/5, Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi  làm việc và khảo sát tại tỉnh Đắk Nông về sơ kết thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về “Định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” ( Nghị Quyết 23) và Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” (Nghị quyết số 52).

Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh có đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Anh-tin-bai

Quang cảnh Buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Công thương đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 23 tại tỉnh, cụ thể: Tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu GRDP của tỉnh tăng trưởng theo đúng định hướng: Năm 2018 chiếm 10,67%, đến Năm 2022 chiếm 11,38%; Tốc độ tăng trưởng giá trị GRDP ngành công nghiệp bình quân giai đoạn 2018-2022 là 8,14%, thấp hơn so với Nghị quyết (mục tiêu của Nghị quyết là tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng ngành công nghiệp đạt bình quân trên 8,5%); Năng suất lao động công nghiệp: Năm 2018 đạt 335,3 triệu đồng/người, năm 2022 đạt 373 triệu đồng/người; tăng trưởng bình quân 3,7%/năm (thấp hơn so với mục tiêu Nghị quyết); Tỷ lệ lao động trong lĩnh công nghiệp và dịch vụ: Năm 2018 đạt 18,7%, năm 2022 đạt 19% (thấp hơn so với mục tiêu của Nghị quyết)…; Về chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã xác định một trong ba trụ cột chính để phát triển kinh tế của tỉnh là công nghiệp khai thác bô xít - alumin - nhôm và năng lượng tái tạo, phấn đấu đến năm 2030 trở thành Trung tâm công nghiệp nhôm quốc gia; Về phát triển doanh nghiệp công nghiệp: Kết quả đến nay trên địa bàn tỉnh Đắk Nông khu vực kinh tế tư nhân có khoảng 3.930 doanh nghiệp (chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ), thu hút 25.000 lao động, nguồn vốn sản xuất kinh doanh 39.037 tỷ đồng.

Về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 52: tỉnh đã đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng máy chủ tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh: gồm 18 máy chủ vật lý với 130 máy chủ ảo hóa, bảo đảm hạ tầng để duy trì, hoạt động ổn định với 34 hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh và 33 trang thông tin điện tử của các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn; cơ bản hình thành Chính quyền số với việc khai trương Trung tâm giám sát điều hành thông minh vào tháng 11/2022, là hệ thống giám sát, quản lý tập trung phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của UBND tỉnh, bao gồm 11 phân hệ (Kinh tế - Xã hội, Y tế, Giáo dục, Phản ánh kiến nghị, Dịch vụ công, Đầu tư công, Camera giám sát, Doanh nghiệp, Du lịch, Môi trường, Đất đai)...; Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến: toàn tỉnh hiên nay có 1.710 TTHC, trong đó, có 906 dịch vụ công trực tuyến một phần và 804 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, đã thực hiện kết nối thành công 478 TTHC của tỉnh lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Trung bình mỗi năm, tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến khoảng 41,36%, tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận và xử lý toàn trình  là 47,76%.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đã nêu các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, đối với Nghị quyết số 23: Tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp còn chậm; tỷ lệ lao động trong ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng nhỏ và tăng không đáng kể, chuyển dịch lao động từ lao động nông nghiệp sang lao động công nghiệp còn diễn ra chậm; Phát triển công nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, chưa thu hút được các nhà đầu tư chiến lược thực hiện dự án có tính lan tỏa, tác động lớn đến phát triển công nghiệp của tỉnh; Nguồn lực đầu tư cho phát triển khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa nhiều…;

Đối với Nghị quyết số 52: Nguồn kinh phí triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư còn nhiều hạn chế; Thiếu hụt nhân lực trình độ cao, nhất là công nghệ thông tin; sự thích ứng của một bộ phận người dân, doanh nghiệp còn chưa nhiều; công tác tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp tham gia tích cực, hiệu quả vào chuyển đổi số mặc dù được coi trọng nhưng hiệu quả đạt được chưa cao; Về hạ tầng công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị, địa phương nhất là bộ phận một cửa còn khó khăn, chưa bảo đảm tốt nhất cho triển khai Đề án 06 và dịch vụ công trực tuyến; Việc xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành là điều kiện cần để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh thông qua Trung tâm giám sát điều hành thông minh (IOC) của tỉnh, tuy nhiên, hầu hết các ngành chưa xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ cho công tác quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực, chỉ một số ít cơ quan đã hoặc đang triển khai...

Anh-tin-bai

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười phát biểu tại Buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nêu rõ: Nghị quyết 52 và Nghị quyết 23 là định hướng, là cơ sở để tỉnh Đắk Nông cụ thể hóa xây dựng các cơ chế, chính sách để chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh bằng các chương trình, Nghị quyết, Kế hoạch để triển khai thực hiện, với những kết quả đạt được trong thời gian qua. Bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh cũng còn nhiều khó khăn, vướng mắc, đồng chí đề nghị Ban kinh tế Trung ương quan tâm xem xét tổng hợp hoàn thiện Đề án sơ kết thực hiện Nghị quyết 52 và Nghị quyết 23 của Bộ chính trị để đề xuất, kiến nghị Trung ương điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù để phù hợp với điều kiện, nhu cầu thực tiễn của người dân và doanh nghiệp…

Các thành viên Đoàn công tác đã tiếp thu, giải đáp một số kiến nghị, đề xuất về khó khăn, vướng mắc của tỉnh về thực hiện Nghị Quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 và Nghị Quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019.

Anh-tin-bai

Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Đức Hiển phát biểu kết luận tại Buổi làm việc

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Đức Hiển, đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết 52 và Nghị quyết 23 thời gian qua của tỉnh. Đồng chí chia sẽ các khó khăn tỉnh, đồng thời sẽ tổng hợp các kiến nghị của tỉnh để báo cáo Chính phủ, Trung ương, cấp có thẩm quyền cao nhất tháo gỡ những khó khăn của tỉnh trong quá trình thực hiện trong thời gian qua…

Anh-tin-bai

Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương đã tham quan Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Đắk Nông

Trước đó, Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương đã tham quan Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Đắk Nông. Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Đắk Nông (IOC Đắk Nông) được xây dựng từ năm 2022 và chính thức hoạt động từ năm 2023, được đặt tại tòa nhà văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, IOC Đắk Nông được hoạt động trên 02 phiên bản cho máy tính (web) và cho điện thoại di động (App), được kết nối với các hệ thống ứng dụng, CSDL khác của các sở, ngành trong nội bộ tỉnh để thu thập, tổng hợp dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, hỗ trợ ra quyết định và được vận hành liên tục không gián đoạn 24/7. Hiện tại, tỉnh Đắk Nông đã xây dựng 02 trung tâm giám sát và điều hành thông minh (IOC) cấp huyện tại thành phố Gia Nghĩa và huyện Đắk Mil, dự kiến chính thức đi vào  hoạt động vào tháng 6 tới.

ST

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 22° - 23° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1