Sở Thông tin và Truyền thông xếp thứ nhất về chỉ số DDCI cấp sở, ban, ngành năm 2023 của tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 605
Xác định hoạt động cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Đảng bộ, chính quyền tỉnh Đắk Nông đã tăng cường tập trung nguồn lực, quyết liệt chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Theo Kết quả khảo sát DDCI Đắk Nông 2023, Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị có điểm số DDCI cao nhất trong nhóm sở, ban, ngành. Đối với điểm tổng hợp DDCI Đắk Nông cấp huyện, huyện Đắk R’lấp xếp vị trí đầu tiên. 

Trong những năm qua, với tinh thần cầu thị, lắng nghe, thấu hiểu, đồng hành và khát vọng cùng phát triển, Đắk Nông đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư.

Xác định hoạt động cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Đảng bộ, chính quyền tỉnh Đắk Nông đã tăng cường tập trung nguồn lực, quyết liệt chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Một trong những giải pháp được Đắk Nông thực hiện xuyên suốt trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là cắt giảm thủ tục đầu tư. Hằng năm, UBND tỉnh Đắk Nông công khai công bố Bộ chỉ số DDCI. Đây là Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh giữa các Sở, ngành, địa phương. Chỉ số này công bố nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư.

Theo Kết quả khảo sát DDCI Đắk Nông 2023, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành được tiếp tục đánh giá qua 19 sở, ban, ngành, đây là các đơn vị liên quan nhiều đến hoạt động của doanh nghiệp. Điểm trung vị của nhóm sở, ban, ngành năm 2023 là 65,68 điểm, so với năm 2022, điểm trung vị nhóm sở, ban, ngành thấp hơn 0,85 điểm. Ba đơn vị có điểm tổng hợp DDCI cao trong nhóm sở, ban, ngành là Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND và Sở LĐ,TB&XH tỉnh với điểm số lần lượt là 71,02 điểm, 70,79 điểm và 70,35 điểm.

Anh-tin-bai

Điểm tổng hợp DCCI Đắk Nông 2023 nhóm sở, ban, ngành

Qua biểu đồ ta có thể thấy, đơn vị có điểm số DDCI cao nhất trong nhóm sở, ban, ngành là Sở Thông tin và Truyền thông với 71,02 điểm. So với năm 2022 điểm số DDCI của đơn vị tăng 4,44 điểm. Các CSTP của đơn vị được đánh giá khá tốt trong nhóm, trong đó các CSTP Chi phí thời gian, Hỗ trợ DN và Vai trò người đứng đầu là các CSTP được nhiều đánh giá tích cực từ DN. Về công tác thanh tra, kiểm tra của đơn vị, tỷ lệ DN đánh giá “DN bịthanh tra, kiểm tra từ 2 lần trở lên trong năm qua” có sự cải thiện khi đã giảm từ 5,1% xuống còn 3,4% kèm với đó tỷ lệ DN cảm nhận nội dung thanh tra, kiểm tra bị trùng lặp đã giảm 32,4% trong năm 2023 xuống còn 14,3%. Cảm nhận về CSTP Vai trò người đứng đầu của đơn vị, DN có những đánh giá tính cực về tinh thần dám quyết, dám làm của lãnh đạo Sở TT&TT, tỷ lệ DN cảm nhận “Lãnh đạo sở, ban, ngành có tinh thần dám quyết/dám làm và dám chịu trách nhiệm” của đơn vị là 86,9%, bên cạnh đó đơn vị cũng được DN đánh giá có những hành động cụ thể để giải quyết vấn đề của DN với 80,6% tăng 20,8% so với năm trước.

Về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, kết quả DDCI Đắk Nông 2023 nhóm cấp huyện ghi nhận điểm trung vị là 63,07 điểm, điểm trung vị DDCI Đắk Nông 2023 nhóm cấp huyện thấp hơn 1,3 điểm so với năm trước. Các đơn vị nhận được nhiều sự đánh giá tích cực từ cộng đồng DN trong nhóm cấp huyện là huyện Đắk R’lấp, huyện Cư Jút và huyện Đắk Mil với số điểm lần lượt là 71,44 điểm, 69,61 điểm và 68,88 điểm.

Anh-tin-bai
Điểm tổng hợp DDCI Đắk Nông cấp huyện

Huyện Đắk R’lấp có điểm số DDCI tổng hợp là 71,44 điểm, một số CSTP được đánh giá khá cao của huyện là Tính năng động, Thiết chế pháp lý và Vai trò người đứng đầu. Trong CSTP Tính năng động của huyện, tỷ lệ DN cảm nhận “Khả năng vận dụng linh hoạt chính sách, chủ trương, quy định pháp luật” để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho DN là 93% tăng 1,2%; tỷ lệ DN được hỏi cảm nhận “Cấp huyện kịp thời nắm bắt và có phương án xử lý những bất cập, vướng mắc của DN trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình” tăng 12,2% lên mức 72,9% trong năm 2023.

Có thể khẳng định, kết quả trên là sự nỗ lực, quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ, chính quyền. Cùng với đó là sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sát sao của chính quyền các cấp. Đặc biệt là sự đoàn kết, quyết tâm, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân tỉnh Đắk Nông. Với những nỗ lực trong cải thiện môi trường đầu tư, cộng với tiềm năng, lợi thế sẵn có, nhiều doanh nghiệp đang quan tâm, đầu tư vào các ngành nghề tại Đắk Nông.

NN

Đánh giá - Nhận xét

5
1 Nhận xét
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 21° - 23° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1