Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy UBND cấp huyện Xuất bản
2 Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in Sở Thông tin & Truyền thông Xuất bản
3 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc UBND cấp huyện Hộ tịch
4 Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua Sở Xây dựng Nhà ở
5 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
6 Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Sở Thông tin & Truyền thông Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
7 Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng Sở Thông tin & Truyền thông Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
8 Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt Sở Thông tin & Truyền thông Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
9 Thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4) Sở Thông tin & Truyền thông Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
10 Thông báo thay đổi trụ sở chính nhưng vẫn trong cùng một tỉnh, thành phố, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Thông báo thay đổi trụ sở chính nhưng vẫn trong cùng một tỉnh, thành phố, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Sở Thông tin & Truyền thông Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
11 Thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi G2, G3, G4 trên mạng cho công cộng Sở Thông tin & Truyền thông Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
12 Thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Sở Thông tin & Truyền thông Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
13 Thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử trên mạng Sở Thông tin & Truyền thông Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
14 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
15 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
16 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường UBND cấp huyện Quản lý nhà nước về Hội
17 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện) UBND cấp huyện Gia đình
18 Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện) UBND cấp huyện Gia đình
19 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đạo tạo
20 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đạo tạo

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Cơ quan thực hiện
Danh mục lĩnh vực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 23
Tổng: 56.167.476