Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính UBND cấp huyện Bồi thường nhà nước
2 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội UBND cấp huyện Quản lý nhà nước về Hội
3 Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đạo tạo
4 Thủ tục cho phép người nước ngoài, tổ chức nước ngoài đến làm việc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Sở Ngoại vụ Đối ngoại
5 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động UBND cấp huyện Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện
6 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động UBND cấp huyện Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện
7 Thủ tục cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư UBND cấp huyện Lâm nghiệp
8 Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường UBND cấp huyện Bồi thường nhà nước
9 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập UBND cấp huyện Kê khai tài sản
10 Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội UBND cấp huyện Quản lý nhà nước về Hội
11 Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” UBND cấp huyện Văn hóa cơ sở
12 Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” UBND cấp huyện Văn hóa cơ sở
13 Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” UBND cấp xã Văn hóa cơ sở
14 Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” UBND cấp huyện Văn hóa cơ sở
15 Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” UBND cấp huyện Văn hóa cơ sở
16 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ UBND cấp huyện Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện
17 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ UBND cấp huyện Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện
18 Thủ tục công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương UBND cấp huyện Văn hóa cơ sở
19 Thủ tục công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương UBND cấp huyện Văn hóa cơ sở
20 Thủ tục cử hoặc cho phép cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông đi nước ngoài. Sở Ngoại vụ Đối ngoại

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Cơ quan thực hiện
Danh mục lĩnh vực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 24
Tổng: 56.182.047