Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập UBND cấp huyện Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
2 Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe UBND cấp huyện Quản lý nhà nước về Hội
3 Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh Sở Xây dựng Quy hoạch xây dựng
4 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập UBND cấp huyện Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
5 Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh Sở Xây dựng Xây dựng
6 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lậpvv UBND cấp huyện Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
7 Thủ tục thẩm định và phê duyệt dự án lâm sinh (đối với các cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư) UBND cấp huyện Lâm nghiệp
8 Thủ tục thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh Sở Xây dựng Quy hoạch xây dựng
9 Thủ tục thành lập hội UBND cấp huyện Quản lý nhà nước về Hội
10 Thủ tục thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đạo tạo
11 Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ UBND cấp huyện Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện
12 Thủ tục thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành UBND cấp huyện Tôn giáo
13 Thủ tục thu hồi rừng của hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn được nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước hoặc cho thuê rừng trả tiền hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện UBND cấp huyện Lâm nghiệp
14 Thủ tục thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật đang mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi) UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
15 Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh: UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
16 Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
17 Thủ tục thực hiện việc giải trình UBND cấp huyện Kê khai tài sản
18 Thủ tục tiếp công dân UBND cấp huyện Tiếp công dân
19 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình UBND cấp huyện Kê khai tài sản
20 Thủ tục tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh. Ban Dân tộc An toàn lao động

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Cơ quan thực hiện
Danh mục lĩnh vực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 24
Tổng: 56.167.702