Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh. Sở Ngoại vụ Đối ngoại
2 Thủ tục trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
3 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập UBND cấp huyện Kê khai tài sản
4 Thủ tục Xác nhận công dân Việt Nam thường trú khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi Sở Tư pháp Công tác con nuôi
5 Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường UBND cấp huyện Bồi thường nhà nước
6 Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe UBND cấp huyện Quản lý nhà nước về Hội
7 Thủ tục xử lý đơn UBND cấp huyện Xử lý đơn thư
8 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đạo tạo
9 Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh UBND cấp huyện Tôn giáo
10 Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. UBND cấp huyện Tôn giáo
11 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản UBND cấp huyện Thư viện
12 Thủ tục đăng ký hợp tác xã UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
13 Thủ tục đăng ký kiểm tra nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu Sở KH & Công nghệ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
14 Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành UBND cấp huyện Tôn giáo
15 Thủ tục đăng tải/thay đổi, bổ sung thông tin năng lực của tổ chức (chỉ áp dụng cho tổ chức không thuộc đối tượng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dung) Sở Xây dựng Báo chí xuất bản
16 Thủ tục đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đạo tạo
17 Thủ tục điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nhà thầu): Thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C Sở Xây dựng Xây dựng
18 Thủ tục điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đạo tạo
19 Thủ tục điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử-văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng, công trình trên các tuyến trực đường phố chính trong đô thị, công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài Sở Xây dựng Xây dựng
20 Thủ tục điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Cơ quan thực hiện
Danh mục lĩnh vực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 28
Tổng: 56.368.557