Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Xác nhận của Hạt Kiểm lâm các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác hợp pháp trong rừng đặc dụng hoặc rừng phòng hộ và cây xử lý tịch thu thuộc phạm vi quản lý của Hạt Kiểm lâm (đối với các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ có Hạt Kiểm lâm thuộc tỉnh) UBND cấp huyện Lâm nghiệp
2 Xác nhận của Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đối với lâm sản xuất ra có nguồn gốc khai thác hợp pháp trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và lâm sản sau xử lý tịch thu UBND cấp huyện Lâm nghiệp
3 Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung; cây có nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp; cây xử lý tịch thu UBND cấp huyện Lâm nghiệp
4 Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung; cây có nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp; cây xử lý tịch thu UBND cấp huyện Lâm nghiệp
5 Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng, lâm sản nhập khẩu, lâm sản sau xử lý tịch thu, lâm sản sau chế biến, lâm sản vận chuyển nội bộ UBND cấp huyện Lâm nghiệp
6 Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường UBND cấp huyện Môi trường
7 Xác nhận mẫu vật khai thác là động vật rừng thông thường UBND cấp huyện Lâm nghiệp
8 Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường UBND cấp huyện Bổ trợ tư pháp
9 Đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng, văn phòng giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép hoạt động Sở Xây dựng Xây dựng
10 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài UBND cấp huyện Hộ tịch
11 Đăng ký hoạt động cơ sở in Sở Thông tin & Truyền thông Xuất bản
12 Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Sở Thông tin & Truyền thông Xuất bản
13 Đăng ký kết hôn UBND cấp xã Hộ tịch
14 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND cấp huyện Hộ tịch
15 Đăng ký khai sinh UBND cấp xã Hộ tịch
16 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND cấp huyện Hộ tịch
17 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND cấp xã Hộ tịch
18 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND cấp xã Hộ tịch
19 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND cấp huyện Hộ tịch
20 Đăng ký khai thác nước dưới đất UBND cấp huyện Tài nguyên nước

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Cơ quan thực hiện
Danh mục lĩnh vực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 24
Tổng: 56.181.704