Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế cấp xã Sở Y tế Chứng thực
2 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Sở Thông tin & Truyền thông Xuất bản
3 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu UBND cấp huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
4 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Sở Thông tin & Truyền thông Xuất bản
5 Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý UBND cấp huyện Quy hoạch xây dựng
6 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND cấp huyện công nghiệp tiêu dùng
7 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Sở Thông tin & Truyền thông Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
8 Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Sở Thông tin & Truyền thông Xuất bản
9 Cấp giấy phép vận chuyển gấu UBND cấp huyện Lâm nghiệp
10 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước) Sở Thông tin & Truyền thông Báo chí
11 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Sở Thông tin & Truyền thông Xuất bản
12 Cấp GPXD (GPXD mới, giấy phép chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp ương, cấp tỉnh UBND cấp huyện Xây dựng
13 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng) UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
14 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất) UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
15 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
16 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng) UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
17 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất) UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
18 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
19 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Sở Thông tin & Truyền thông .Viễn thông và Internet
20 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. UBND cấp huyện Lưu thông hàng hóa trong nước

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Cơ quan thực hiện
Danh mục lĩnh vực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 26
Tổng: 56.368.591