Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
2 Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh UBND cấp huyện Xây dựng
3 Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng đối với cá nhân, tổ chức do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin Sở Xây dựng Xây dựng
4 Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
5 Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật. UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
6 ​Khám giám định đối với trường hợp vết thương còn sót Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
7 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ UBND cấp huyện An toàn thực phẩm
8 Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Sở Tài nguyên & Môi trường Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
9 Cấp Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền Sở Công Thương Sở Công thương An toàn lao động
10 Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản Sở Tài nguyên & Môi trường Địa chất và khoáng sản
11 Cấp mới Giấy phép lái xe Sở Giao thông Vận tải Đường bộ
12 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất UBND cấp huyện Đất đai
13 Giải quyết hưởng chế độ ốm đau Bảo hiểm xã hội Chính sách bảo hiểm xã hội
14 Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Sở Công thương An toàn thực phẩm
15 Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Ban quản lý các khu công nghiệp Đầu tư tại Việt Nam
16 Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp Sở Lao động Thương binh và Xã hội Việc làm
17 Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh tăng diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Thủ tướng Chính phủ thành lập thuộc địa phương quản lý Sở NN & PTNT Lâm nghiệp
18 Thành lập công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
19 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Di sản văn hóa
20 Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng Sở KH & Công nghệ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Cơ quan thực hiện
Danh mục lĩnh vực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 25
Tổng: 56.167.539