Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường UBND cấp xã Môi trường
2 Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư vùng đệm đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý Sở NN & PTNT Lâm nghiệp
3 Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Sở Tư pháp Công chứng
4 Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Di sản văn hóa
5 Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Sở Tài nguyên & Môi trường Đất đai
6 Thủ tục nhập quốc tịch Sở Tư pháp Hộ tịch
7 Thủ tục Thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước Sở Tài chính Tài chính - Ngân sách
8 Thủ tục tiếp công dân Thanh tra tỉnh Tiếp công dân
9 Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Sở Nội vụ Quản lý nhà nước về công tác thanh niên
10 Thủ tục đăng ký kiểm tra nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu Sở KH & Công nghệ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
11 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai Sở Tài nguyên & Môi trường Đăng ký giao dịch bảo đảm
12 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai UBND cấp huyện Đăng ký giao dịch bảo đảm
13 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định UBND cấp huyện Đất đai
14 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Cơ quan thực hiện Ban quản lý các khu công nghiệp Ban quản lý các khu công nghiệp Đầu tư tại Việt Nam
15 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Sở Giao thông Vận tải Đường bộ
16 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Sở Công thương An toàn thực phẩm
17 Cấp Giấy đăng ký sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp. Sở Công thương Vật liệu nổ công nghiệp
18 Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước Sở Tài nguyên & Môi trường Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
19 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi) Sở Lao động Thương binh và Xã hội Việc làm
20 Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản Sở Tài nguyên & Môi trường Địa chất và khoáng sản

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Cơ quan thực hiện
Danh mục lĩnh vực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 25
Tổng: 56.368.777