Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
2 Sáp nhập, chia tách trưòng trung cấp chuyên nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đạo tạo
3 Tách thửa hoặc hợp thửa đất UBND cấp huyện Đất đai
4 Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp Công chứng
5 Thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng tự tổ chức hoặc liên kết với tổ chức, cá nhân khác để kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, vui chơi giải trí lập dự án du lịch sinh thái đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý Sở NN & PTNT Lâm nghiệp
6 Thủ tục cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và triển lãm
7 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Thanh tra tỉnh Kê khai tài sản
8 Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Sở Nội vụ Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
9 Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước Sở Tư pháp Hộ tịch
10 Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Sở Tài nguyên & Môi trường Đất đai
11 Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh Sở KH & Công nghệ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
12 Thủ tục Đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia UBND cấp xã Đấu thầu
13 Thủ tục Định giá tài sản trong tố tụng hình sự. Sở Tài chính Quản lý giá
14 Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản Sở Tài nguyên & Môi trường Địa chất và khoáng sản
15 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai UBND cấp huyện Đăng ký giao dịch bảo đảm
16 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất Sở Tài nguyên & Môi trường Đăng ký giao dịch bảo đảm
17 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ Ban quản lý các khu công nghiệp Đầu tư tại Việt Nam
18 Đổi giấy phép lái xe do ngành công an cấp Sở Giao thông Vận tải Đường bộ
19 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm UBND cấp huyện Đất đai
20 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất Sở Công thương Hóa chất

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Cơ quan thực hiện
Danh mục lĩnh vực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 27
Tổng: 56.167.762