Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Sở Công thương An toàn thực phẩm
2 Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp Công chứng
3 Chuyển nhượng dự án đầu tư Ban quản lý các khu công nghiệp Đầu tư tại Việt Nam
4 Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản Sở Tài nguyên & Môi trường Địa chất và khoáng sản
5 Giải quyết hỗ trợ học nghề Sở Lao động Thương binh và Xã hội Việc làm
6 Giải quyết hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do thương tật, bệnh tật tái phát Bảo hiểm xã hội Chính sách bảo hiểm xã hội
7 Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
8 Thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng lập, tổ chức thực hiện hoặc liên kết với các đối tác đầu tư để thực hiện các phương án chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với khu rừng thuộc địa phương quản lý Sở NN & PTNT Lâm nghiệp
9 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và triển lãm
10 Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước Sở Tư pháp Hộ tịch
11 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Thanh tra tỉnh Kê khai tài sản
12 Thủ tục Lựa chọn nhà thầu qua mạng UBND cấp xã Đấu thầu
13 Thủ tục thẩm định và trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu mua sắm tài sản có giá trị mua sắm tài sản trên 100 triệu đồng Sở Tài chính Quản lý giá
14 Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Sở Nội vụ Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
15 Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (cấp tỉnh/huyện) Ban Dân tộc An toàn lao động
16 Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (cấp tỉnh/huyện) Sở Tài nguyên & Môi trường Đất đai
17 Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận Sở KH & Công nghệ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
18 Xóa đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai UBND cấp huyện Đăng ký giao dịch bảo đảm
19 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai Sở Tài nguyên & Môi trường Đăng ký giao dịch bảo đảm
20 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp Sở Giao thông Vận tải Đường bộ

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Cơ quan thực hiện
Danh mục lĩnh vực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 26
Tổng: 56.368.634