Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Sở Thông tin & Truyền thông Bưu chính chuyển phát
2 Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn Sở Thông tin & Truyền thông Bưu chính chuyển phát
3 Cấp lại giấy phép do bị mất, hư hỏng; điều chỉnh giấy phép khi cơ sở chăm sóc người khuyết tật thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở chính, người đứng đầu, phạm vi, nội dung dịch vụ, đối với cơ sở do tổ chức, cá nhân trong nước thành lập. UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
4 Cấp lại giấy phép hoạt động in Sở Thông tin & Truyền thông Xuất bản
5 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu. UBND cấp huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
6 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND cấp huyện công nghiệp tiêu dùng
7 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Sở Thông tin & Truyền thông Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
8 Cấp lại Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Sở Thông tin & Truyền thông Bưu chính chuyển phát
9 Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Sở Xây dựng Kinh doanh bất động sản
10 Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng UBND cấp huyện Lâm nghiệp
11 Cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu thiết yếu tại chỗ đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn UBND cấp huyện Lâm nghiệp
12 Cấp phép khai thác, tận dụng, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng phòng hộ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng. UBND cấp huyện Lâm nghiệp
13 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND cấp huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
14 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu. UBND cấp huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
15 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND cấp huyện công nghiệp tiêu dùng
16 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND cấp huyện công nghiệp tiêu dùng
17 Cấp văn bản xác nhận văn bản thông báo hoạt động bưu chính Sở Thông tin & Truyền thông Bưu chính chuyển phát
18 Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Sở Thông tin & Truyền thông Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
19 Cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại UBND cấp huyện Lâm nghiệp
20 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin & Truyền thông Xuất bản

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Cơ quan thực hiện
Danh mục lĩnh vực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 24
Tổng: 56.368.665