Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
2 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
3 Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quy định tại Khoản 5 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP Sở Xây dựng Nhà ở
4 Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh quy định tại Khoản 6 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP Sở Xây dựng Nhà ở
5 Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính UBND cấp xã Hộ tịch
6 Cho phép họp báo (nước ngoài) Sở Thông tin & Truyền thông Báo chí
7 Cho phép họp báo (trong nước) Sở Thông tin & Truyền thông Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
8 Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí Sở Thông tin & Truyền thông Báo chí xuất bản
9 Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí Sở Thông tin & Truyền thông Báo chí
10 Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của Địa phương (nước ngoài) Sở Thông tin & Truyền thông Báo chí
11 Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Sở Xây dựng Nhà ở
12 Cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước Sở Xây dựng Nhà ở
13 Cho thuê rừng cho hộ gia đình, cá nhân UBND cấp huyện Lâm nghiệp
14 Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước Sở Xây dựng Nhà ở
15 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND cấp huyện Chứng thực
16 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận UBND cấp huyện Chứng thực
17 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật UBND cấp huyện Chứng thực
18 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp UBND cấp huyện Chứng thực
19 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) UBND cấp huyện Chứng thực
20 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản UBND cấp huyện Chứng thực

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Cơ quan thực hiện
Danh mục lĩnh vực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 22
Tổng: 56.368.727