Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản UBND cấp huyện Chứng thực
2 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản UBND cấp huyện Chứng thực
3 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch UBND cấp huyện Chứng thực
4 Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Sở Thông tin & Truyền thông Xuất bản
5 Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư Sở Xây dựng Kinh doanh bất động sản
6 Công nhận báo cáo viên pháp luật (cấp huyện) UBND cấp huyện Phổ biến giáo dục pháp luật
7 Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đạo tạo
8 Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đạo tạo
9 Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn Quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đạo tạo
10 Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đạo tạo
11 Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư UBND cấp huyện Đấu thầu
12 Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch). UBND cấp huyện Hộ tịch
13 Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND cấp huyện Hộ tịch
14 Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. UBND cấp huyện Hộ tịch
15 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Sở Thông tin & Truyền thông .Viễn thông và Internet
16 Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Sở Thông tin & Truyền thông Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
17 Gia hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho cá nhân, tổ chức nước ngoài Sở Xây dựng Nhà ở
18 Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu UBND cấp huyện Đấu thầu
19 Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu UBND cấp xã Đấu thầu
20 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu UBND cấp huyện Đấu thầu

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Cơ quan thực hiện
Danh mục lĩnh vực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 25
Tổng: 56.182.213