Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu UBND cấp xã Đấu thầu
2 Giải quyết tố cáo UBND cấp huyện Giải quyết tố cáo
3 Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi UBND cấp xã Công tác con nuôi
4 Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Sở Tư pháp Công tác con nuôi
5 Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn UBND cấp huyện Lâm nghiệp
6 Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn. UBND cấp huyện Đấu thầu
7 Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn. UBND cấp xã Đấu thầu
8 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng). UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
9 Hỗ trợ chi phí mai táng đối với người khuyết tật. UBND cấp xã Bảo trợ xã hội
10 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân UBND cấp huyện Phòng chống tệ nạn xã hội
11 Hỗ trợ khẩn cấp trẻ em khi cha, mẹ bị chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không còn người thân thích chăm sóc. UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
12 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng. UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
13 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi chưa được hưởng trở cấp xã hội. UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
14 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi đang được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
15 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng. UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
16 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội. UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
17 Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện UBND cấp huyện Phòng chống tệ nạn xã hội
18 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) UBND cấp huyện Xuất bản
19 Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không đưa ra được kết luận về mức độ khuyết tật Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
20 Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Cơ quan thực hiện
Danh mục lĩnh vực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 27
Tổng: 56.368.782