Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp đại diện hợp pháp của người khuyết tật (bao gồm cá nhân, cơ quan, tổ chức) không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
2 Khám giám định phúc quyết mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng Giám định y khoa đã ban hành Biên bản khám giám định​ Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
3 Khám giám định phúc quyết mức độ khuyết tật đối với trường hợp đại diện người khuyết tật (cá nhân, cơ quan, tổ chức) không đồng ý với kết luận của Hội đồng Giám định y khoa đã ban hành Biên bản khám giám định. Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
4 Khám giám định thương tật lần đầu Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
5 Khám giám định thương tật lần đầu do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố hoặc Trung tâm giám định y khoa thuộc Bộ Giao thông vận tải thực hiện Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
6 Khám giám định đối với trường hợp bổ sung vết thương Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
7 Khám giám định đối với trường hợp bổ sung vết thương do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện. Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
8 Khám giám định đối với trường hợp người khuyết tật có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác. Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
9 Khám giám định đối với trường hợp vết thương tái phát Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
10 Khám giám định đối với trường hợp vết thương tái phát do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
11 Khám giám định đối với trường hợp đã được xác định tỷ lệ tạm thời Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
12 Khám giám định đối với trường hợp đã được xác định tỷ lệ tạm thời do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
13 Khám giám định đối với trường hợp đại diện hợp pháp của người khuyết tật (cá nhân, cơ quan, tổ chức) có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác. Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
14 Làm rõ hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất (HSDST, HSDT, HSĐX) trong lựa chọn nhà đầu tư UBND cấp huyện Đấu thầu
15 Làm rõ hồ sơ dự thầu UBND cấp huyện Đấu thầu
16 Làm rõ hồ sơ dự thầu UBND cấp xã Đấu thầu
17 Làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu (HSMST, HSMT), hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư UBND cấp huyện Đấu thầu
18 Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP Sở Xây dựng Nhà ở
19 Lựa chọn, giao Doanh nghiệp, Hợp tác xã quản lý, kinh doanh, khai thác chợ. UBND cấp huyện Đấu thầu
20 Lưu giữ sưu tầm mẫu vật, nguồn gen sinh vật rừng thông thường trong khu rừng đặc dụng vì mục đích khoa học (thuộc phạm vi giải quyết của Ban quản lý rừng đặc dung) UBND cấp huyện Lâm nghiệp

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Cơ quan thực hiện
Danh mục lĩnh vực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 25
Tổng: 56.167.449