Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Lưu giữ sưu tầm mẫu vật, nguồn gen sinh vật rừng thuộc nhóm thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm trong khu rừng đặc dụng vì mục đích khoa học (Phạm vi giải quyết của Ban quản lý rừng đặc dung) UBND cấp huyện Lâm nghiệp
2 Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện UBND cấp huyện Phòng chống tệ nạn xã hội
3 Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật (cấp huyện) UBND cấp huyện Phổ biến giáo dục pháp luật
4 Mở thầu UBND cấp huyện Đấu thầu
5 Mở thầu UBND cấp xã Đấu thầu
6 Mở thầu trong lựa chọn nhà đầu tư UBND cấp huyện Đấu thầu
7 Mời thầu, gửi thư mời thầu trong lựa chọn Nhà đầu tư UBND cấp huyện Đấu thầu
8 Nghiên cứu khoa học trong rừng đặc dụng của các tổ chức cá nhân trong nước - phạm vi giải quyết của Ban quản lý rừng đặc dụng UBND cấp huyện Lâm nghiệp
9 Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp là trẻ em có cả cha, mẹ bị chết, mất tích mà không có người thân thích chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc người thân thích không có khả năng chăm sóc, nuôi dưỡng. UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
10 Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp là trẻ em có cả cha, mẹ bị chết, mất tích mà không có người thân thích chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc người thân thích không có khả năng chăm sóc, nuôi dưỡng. UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
11 Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp, gồm: nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị buôn bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động; trẻ em, người lang thang xin ăn trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú hoặc đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
12 Phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (HSMST, HSMT, HSYC) trong lựa chọn nhà đầu tư UBND cấp huyện Đấu thầu
13 Phát hành thông cáo báo chí Sở Thông tin & Truyền thông Báo chí
14 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch UBND cấp huyện Chứng thực
15 Sửa đổi hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu (HSMST,HSMT), hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư UBND cấp huyện Đấu thầu
16 Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu: UBND cấp huyện Đấu thầu
17 Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu: UBND cấp xã Đấu thầu
18 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Sở Thông tin & Truyền thông Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
19 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Sở Thông tin & Truyền thông .Viễn thông và Internet
20 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính Sở Thông tin & Truyền thông Bưu chính chuyển phát

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Cơ quan thực hiện
Danh mục lĩnh vực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 27
Tổng: 56.174.299