Giới thiệu về Kho Bạc nhà nước tỉnh

GIỚI THIỆU VỀ KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH

cms-publish-date 05/04/2019 | 14:20 PM  | cms-view-count: 4062
     Trụ sở: Đường 23/3 thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. 1. Cơ cấu tổ chức KBNN Đăk Nông - KBNN Đắk Nông được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 01/2004. - Hiện...

Tin tức Kho Bạc nhà nước tỉnh