Ordinal number Legislation code Subject don-vi-ban-hanh Issuing date Signer File attach
1 02/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2030, định hướng đến năm 2035 UBND tỉnh 03/07/3020 Trương Thanh Tùng
2 242/BC-UBND Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 19 từ ngày 04/5 đế 10/5/2020 và nhiệm vụ tuần 20 UBND tỉnh 12/05/2020 Phạm Ngọc Tuyển, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
3 647/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 11/05/2020 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
4 646/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 11/05/2020 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
5 08/2020/QĐ-UBND

Quy định Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

 

UBND tỉnh 09/05/2020 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
6 639/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
UBND tỉnh 06/05/2020 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
7 226/BC-UBND Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 4,phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2020 UBND tỉnh 05/05/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
8 614/QĐ-UBND Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 05/05/2020 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
9 615/QĐ-UBND Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 05/05/2020 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
10 225/BC-UBND Báo cáo tuần 18: Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 27/4 đến ngày 03/5/2020 và nhiệm vụ tuần 19 UBND tỉnh 04/05/2020 Phạm Ngọc Tuyển, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
11 591/QĐ-UBND Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) năm 2020
triển khai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
UBND tỉnh 28/04/2020 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
12 586/QĐ-UBND  Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 28/04/2020 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
13 558/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung Thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông đến năm 2030 UBND tỉnh 28/04/2020 Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
14 904/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 27/04/2020 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
15 199KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược Quốc gia phòng, chống bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản và các bệnh không lây nhiễm khác đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 21/04/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
16 201/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 13/4 đến ngày 19/4/2020 và nhiệm vụ tuần 17 UBND tỉnh 21/04/2020 Phạm Ngọc Tuyển, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
17 549/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Cơ sở sản xuất Tiến Phước, khai thác nước dưới đất phục vụ kinh doanh UBND tỉnh 21/04/2020 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
18 528/QĐ-UBND Phê duyệt Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết 1/500 Khu Du lịch – Di tích lịch sử văn hóa thắng cảnh cụm thác Dray Sáp – Gia Long, xã Đắk Sôr và xã Nam Đà, huyện Krông Nô UBND tỉnh 17/04/2020 Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
19 192/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 06/4 đến ngày 12/4/2020 và nhiệm vụ tuần 16 UBND tỉnh 16/04/2020 Phạm Ngọc Tuyển, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
20 189/BC-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình “Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2020-2030 UBND tỉnh 15/04/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh