Ordinal number Legislation code Subject don-vi-ban-hanh Issuing date Signer File attach
1 904/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh bản đồ kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 và Quyết định số 291/QĐ- UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 19/06/2019 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
2 905/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018 – 2025” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 19/06/2019 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
3 288/KH-UBND Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo Đề án 124 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019 UBND tỉnh 12/06/2019 Nguyễn Bốn
4 865/QĐ-BCĐ

Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020

UBND tỉnh 11/06/2019 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
5 856-QĐ/UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 10/06/2019 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
6 849/QĐ-UBND

Quyết định về việc đính chính bản đồ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 07/06/2019 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
7 297/BC-UBND Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 5 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2019  UBND tỉnh 06/06/2019 Nguyễn Bốn
8 721/QĐ-UBND Quy hoạch quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 17/05/2019 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
9 720/QĐ-UBND Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Đắk Nông năm 2019 UBND tỉnh 17/05/2019 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
10 721/QĐ-UBND Điều chỉnh cục bộ quy hoạch quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 17/05/2019 Trương Thanh Tùng
11 720/QDD-UBND Ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Đắk Nông năm 2019 UBND tỉnh 17/05/2019 Trần Xuân Hải
12 707/QĐ-UBND Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019 (đợt 1), dự án: Khu đô thị mới tổ 1, phường Nghĩa Đức UBND tỉnh 15/05/2019 Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
13 13/2019/QĐ-UBND Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 04/05/2019 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
14 500/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2159/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 11/04/2019 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
15 05/2019/QĐ-UBND Quy định về hòa giải, giải quyết tranh chấp đất đai và cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 11/03/2019 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
16 307/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị đối với Khu đất kêu gọi đầu tư thực hiện Dự án Khách sạn Cao Nguyên và Dự án Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại dịch vụ và nhà phố UBND tỉnh 07/03/2019 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
17 302/QĐ-UBND Kế hoạch truyền thông và trang bị thùng rác cho một số trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019 của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 07/03/2019 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
18 290/QĐ-UBND Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 05/03/2019 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
19 288/QĐ-UBND Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 05/03/2019 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
20 289/QĐ-UBND Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Đăk Mil, tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 05/03/2019 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh