QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Ordinal number Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
21 429/BC-UBND Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 24 (từ ngày 14/6/2021 đến ngày 20/6/2021) và nhiệm vụ tuần 25 UBND tỉnh 22/06/2021 Phạm Ngọc Tuyển, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
22 1026/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình được cấp phép khai thác, sử dụng nước phục vụ mục đích cấp nước sinh hoạt của Công ty TNHH MTV Bê tông LBM – Đắk Nông UBND tỉnh 19/06/2021 Lê Trọng Yên
23 423/BC-UBND Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 23 (từ ngày 07/6/2021 đến ngày 13/6/2021) và nhiệm vụ tuần 24 UBND tỉnh 15/06/2021 Phạm Ngọc Tuyển, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
24 417/KH-UBND Kế hoạch về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho vị thành niên và thanh niên tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 - 2025 UBND tỉnh 10/06/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
25 411/BC-UBND Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 22 (từ ngày 31/5/2021 đến ngày 06/6/2021) và nhiệm vụ tuần 23 UBND tỉnh 08/06/2021 Phạm Ngọc Tuyển, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
26 409/BC-UBND Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 5 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2021 UBND tỉnh 08/06/2021 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
27 410/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 22 (từ ngày 31/5/2021 đến ngày 06/6/2021) và nhiệm vụ tuần 23 UBND tỉnh 08/06/2021 Phạm Ngọc Tuyển, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
28 767/QĐ-UBND Về việc xếp loại đường các tuyến Tỉnh lộ để xác định cước vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021 UBND tỉnh 02/06/2021 Trần Xuân Hải
29 390/BC-UBND Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 21 (từ ngày 24/5/2021 đến ngày 30/5/2021) và nhiệm vụ tuần 22 UBND tỉnh 02/06/2021 Phạm Ngọc Tuyển, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
30 738/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 28/05/2021 Lê Trọng Yên
31 360/BC-UBND Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 19 (từ ngày 10/5/2021 đến ngày 16/5/2021) và nhiệm vụ tuần 20 UBND tỉnh 20/05/2021 Phạm Ngọc Tuyển, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
32 350/BC-UBND Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2021 UBND tỉnh 13/05/2021 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
33 343/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 18 (từ ngày 03/5/2021 đến ngày 09/5/2021) và nhiệm vụ tuần 19 UBND tỉnh 11/05/2021 Phạm Ngọc Tuyển, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
34 340/KH-UBND Kế hoạch phòng, chống và loại trừ bệnh Sốt rét tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 - 2025 UBND tỉnh 10/05/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
35 328/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 17 (từ ngày 26/4/2021 đến ngày 02/5/2021) và nhiệm vụ tuần 18 UBND tỉnh 05/05/2021 Phạm Ngọc Tuyển, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
36 333/BC-UBND Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2020 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 05/05/2021 Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
37 316/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi đến năm 2030 tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 29/04/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
38 313/BC-UBND Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh Quý I, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2021 UBND tỉnh 27/04/2021 Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch UBND tỉnh
39 314/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 16 (từ ngày 19/4/2021 đến ngày 25/4/2021) và nhiệm vụ tuần 17 UBND tỉnh 27/04/2021 Phạm Ngọc Tuyển, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
40 552/QĐ-UBND Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 22/04/2021 Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch UBND tỉnh