QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Ordinal number Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 1286/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thi công xây dựng công trình: Tuyến đường giao thông liên xã Đắk R’tih đi xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức (đoạn từ cầu suối Đắk R’lấp đấu nối với đường vào xã Đắk Ngo) UBND tỉnh 20/08/2021 Hồ Văn Mười
2 1271/QĐ-UBND Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 - 2025 UBND tỉnh 18/08/2021 Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh
3 1255/QĐ-UBND  Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên UBND tỉnh 17/08/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
4 1223/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đắk Mâm đến năm 2030, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 11/08/2021 Hồ Văn Mười
5 1159/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng thi tuyển ý tưởng quy hoạch, phương án kiến trúc, dự án: Quảng trường trung tâm thành phố Gia Nghĩa UBND tỉnh 05/08/2021 Hồ Văn Mười
6 1144/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh tiết a, c, d mục 4.2, khoản 4 và Khoản 12, Điều 1, Quyết định số 1827/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật kết nối khu vực đồi Đắk Nur UBND tỉnh 03/08/2021 Lê Văn Chiến
7 1148/QĐ-UBND Phê duyệt doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí bằng ngân sách nhà nước năm 2021 theo Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Đắk Nông đến năm 2025” UBND tỉnh 03/08/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
8 1018/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông lần 01 năm 2021 UBND tỉnh 16/07/2021 Lê Trọng Yên
9 831/QĐ-UBND  Điều chỉnh Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ đá bazan Bon Pinao, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp UBND tỉnh 15/07/2021 Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
10 942/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Hồ Gia Nghĩa, thị xã Gia Nghĩa (nay là thành phố Gia Nghĩa), tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 07/07/2021 Hồ Văn Mười
11 429/BC-UBND Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 24 (từ ngày 14/6/2021 đến ngày 20/6/2021) và nhiệm vụ tuần 25 UBND tỉnh 22/06/2021 Phạm Ngọc Tuyển, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
12 1026/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình được cấp phép khai thác, sử dụng nước phục vụ mục đích cấp nước sinh hoạt của Công ty TNHH MTV Bê tông LBM – Đắk Nông UBND tỉnh 19/06/2021 Lê Trọng Yên
13 767/QĐ-UBND Về việc xếp loại đường các tuyến Tỉnh lộ để xác định cước vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021 UBND tỉnh 02/06/2021 Trần Xuân Hải
14 738/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 28/05/2021 Lê Trọng Yên
15 316/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi đến năm 2030 tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 29/04/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
16 500/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Gia Nghĩa được phê duyệt tại Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 14/8/2013 của UBND tỉnh Văn Phòng UBND tỉnh 14/04/2021 Nguyễn Đình Trung
17 175/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 06/04/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
18 176/KH-UBND Kế hoạch triển khai “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 06/04/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
19 170/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025” 
trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
UBND tỉnh 05/04/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
20 441/QĐ-UBND Kế hoạch tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 02/04/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh