QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Ordinal number Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 587/BC-UBND Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 33 (từ ngày 16/8/2021 đến ngày 22/8/2021) và nhiệm vụ tuần 34 UBND tỉnh 24/08/2021 Phạm Ngọc Tuyển, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
2 1286/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thi công xây dựng công trình: Tuyến đường giao thông liên xã Đắk R’tih đi xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức (đoạn từ cầu suối Đắk R’lấp đấu nối với đường vào xã Đắk Ngo) UBND tỉnh 20/08/2021 Hồ Văn Mười
3 1271/QĐ-UBND Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 - 2025 UBND tỉnh 18/08/2021 Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh
4 570/BC-UBND Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 32 (từ ngày 09/8/2021 đến ngày 15/8/2021) và nhiệm vụ tuần 33 UBND tỉnh 18/08/2021 Phạm Ngọc Tuyển, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
5 1255/QĐ-UBND  Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên UBND tỉnh 17/08/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
6 1223/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đắk Mâm đến năm 2030, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 11/08/2021 Hồ Văn Mười
7 546/BC-UBND Báo cáo Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 7 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2021 UBND tỉnh 10/08/2021 Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh
8 1159/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng thi tuyển ý tưởng quy hoạch, phương án kiến trúc, dự án: Quảng trường trung tâm thành phố Gia Nghĩa UBND tỉnh 05/08/2021 Hồ Văn Mười
9 528/BC-UBND Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 30 (từ ngày 26/7/2021 đến ngày 01/8/2021) và nhiệm vụ tuần 31 UBND tỉnh 04/08/2021 Phạm Ngọc Tuyển, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
10 1144/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh tiết a, c, d mục 4.2, khoản 4 và Khoản 12, Điều 1, Quyết định số 1827/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật kết nối khu vực đồi Đắk Nur UBND tỉnh 03/08/2021 Lê Văn Chiến
11 1148/QĐ-UBND Phê duyệt doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí bằng ngân sách nhà nước năm 2021 theo Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Đắk Nông đến năm 2025” UBND tỉnh 03/08/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
12 504/BC-UBND BÁO CÁO Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 29 (từ ngày 19/7/2021 đến ngày 25/7/2021) và nhiệm vụ tuần 30 UBND tỉnh 28/07/2021 Phạm Ngọc Tuyển, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
13 481/BC-UBND Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 28 (từ ngày 12/7/2021 đến ngày 18/7/2021) và nhiệm vụ tuần 29 UBND tỉnh 20/07/2021 Phạm Ngọc Tuyển, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
14 1018/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông lần 01 năm 2021 UBND tỉnh 16/07/2021 Lê Trọng Yên
15 831/QĐ-UBND  Điều chỉnh Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ đá bazan Bon Pinao, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp UBND tỉnh 15/07/2021 Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
16 460/BC-UBND Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 27 (từ ngày 05/7/2021 đến ngày 11/7/2021) và nhiệm vụ tuần 28 UBND tỉnh 14/07/2021 Phạm Ngọc Tuyển, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
17 942/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Hồ Gia Nghĩa, thị xã Gia Nghĩa (nay là thành phố Gia Nghĩa), tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 07/07/2021 Hồ Văn Mười
18 445/KH-UBND Thực hiện Chương trình “Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 02/07/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
19 439/KH-UBND Triển khai thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 UBND tỉnh 29/06/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
20 438/BC-UBND Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 25 (từ ngày 21/6/2021 đến ngày 27/6/2021) và nhiệm vụ tuần 26 UBND tỉnh 29/06/2021 Phạm Ngọc Tuyển, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh