QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Ordinal number Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 1018/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông lần 01 năm 2021 UBND tỉnh 16/07/2021 Lê Trọng Yên
2 1026/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình được cấp phép khai thác, sử dụng nước phục vụ mục đích cấp nước sinh hoạt của Công ty TNHH MTV Bê tông LBM – Đắk Nông UBND tỉnh 19/06/2021 Lê Trọng Yên
3 1104/QĐ-UBND  Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Hồ chứa nước Đắk N’ting, tỉnh Đắk Nông tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 30/07/2020 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
4 772/QĐ-UBND Kế hoạch Tăng cường năng lực ứng phó về mất an toàn sinh học trong quản lý chất thải tại các cơ sở y tế trên đại bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030 UBND tỉnh 03/06/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
5 614/QĐ-UBND Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 05/05/2020 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
6 615/QĐ-UBND Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 05/05/2020 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
7 399/QĐ-UBND Bổ sung nội dung tại Điều 1 Quyết định số 715/QĐ-UBND ngày 14/6/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt trữ lượng báo cáo kết quả thăm dò đá xây dựng, mỏ đá bazan thôn 10A, xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 25/03/2020 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
8 282/QĐ-UBND

Kế hoạch bảo vệ nguồn nước hồ Gia Nghĩa và hồ Đắk R’tih  trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 03/03/2020 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
9 231/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi heo thịt, quy mô 24.000 con tại thôn Phú Hòa, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông của Công ty Cổ phần đầu tư chăn nuôi Quảng Phú UBND tỉnh 20/02/2020 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
10 992/QĐ-UBND

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khai thác và chế biến đá tại mỏ đá bazan bon Phai Kol Pru Đăng, xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa củaCông ty TNHH xây dựng Thành Công

UBND tỉnh 03/07/2019 Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
11 984/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 297/QĐ-TTg ngày 18/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016-2030  UBND tỉnh 02/07/2019 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
12 210/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Khu vực mỏ đá bazan C, xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa UBND tỉnh 15/02/2019 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
13 39/2018/QĐ-UBND Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 27/12/2018 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
14 1091/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Phương án cải tạo, phục hồi môi trường Dự án công trình khai thác và chế biến khoáng sản tại mỏ đá bazan thôn Tân An (mở rộng), xã Đắk R’moan, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, công suất 150.000 m3 đá nguyên khai/năm

UBND tỉnh 17/07/2018 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
15 1092/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết Trang trại chăn nuôi heo hộ gia đình bà Phạm Thị Ngọc Phương tại thôn Nam Tiến, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

 

 

UBND tỉnh 17/07/2018 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
16 75/QĐ-UBND Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 UBND tỉnh 16/01/2018 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
17 1998/QĐ-UBND

Quyết định về việc Phê duyệt trữ lượng khoáng sản đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản, mỏ đá bazan thôn Tân An (mở rộng), xã Đắk R’moan, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông”

UBND tỉnh 19/12/2017 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
18 27/2017/NQ-HĐND Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đăk Nông đến năm 2020 Hội đồng nhân dân tỉnh 14/12/2017
19 1686/QĐ-UBND Phê duyệt Hồ sơ thiết kế, dự toán trồng rừng thay thế diện tích đã chuyển đổi sang xây dựng Công trình Thủy điện Đồng Nai 3 - Địa điểm trồng rừng: Thuộc lâm phần quản lý của Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng UBND tỉnh 20/10/2017 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
20 1679/QĐ-UBND Phê duyệt phương án cải tạo phục hồi môi trường dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng tại mỏ cát Quảng Phú 4 xã Quảng Phú, huyện Krông Nô công suất 18.000 m3 cát/năm của Công ty TNHH MTV khai thác khoáng sản Phước Lộc UBND tỉnh 19/10/2017 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh