QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Ordinal number Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 16/GP-UBND

Giấy phép môi trường Công ty TNHH MTV hóa chất Đức Giang

UBND tỉnh 18/10/2022 Lê Trọng Yên
2 514/KH-UBND Kế hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 UBND tỉnh 08/09/2022 Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
3 519/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 22/7/2022 của Chính phủ và Chương trình hành động số 43-CTr/TU ngày 19/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 UBND tỉnh 08/09/2022 Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
4 1499/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 UBND tỉnh 07/09/2022 Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
5 1499/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 UBND tỉnh 07/09/2022 Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
6 1305/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường Dự án khai thác cát xây dựng, mỏ cát lòng sông, bãi bồi ven sông Ea Krông Nô thuộc xã Nâm N'Đir, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 05/08/2022 Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
7 50/QĐ-UBND Quyết định Về việc ban hành Danh mục hồ, ao không được san lấp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 10/01/2022 Lê Trọng yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
8 1018/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông lần 01 năm 2021 UBND tỉnh 16/07/2021 Lê Trọng Yên
9 1026/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình được cấp phép khai thác, sử dụng nước phục vụ mục đích cấp nước sinh hoạt của Công ty TNHH MTV Bê tông LBM – Đắk Nông UBND tỉnh 19/06/2021 Lê Trọng Yên
10 1104/QĐ-UBND  Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Hồ chứa nước Đắk N’ting, tỉnh Đắk Nông tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 30/07/2020 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
11 772/QĐ-UBND Kế hoạch Tăng cường năng lực ứng phó về mất an toàn sinh học trong quản lý chất thải tại các cơ sở y tế trên đại bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030 UBND tỉnh 03/06/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
12 614/QĐ-UBND Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 05/05/2020 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
13 615/QĐ-UBND Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 05/05/2020 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
14 399/QĐ-UBND Bổ sung nội dung tại Điều 1 Quyết định số 715/QĐ-UBND ngày 14/6/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt trữ lượng báo cáo kết quả thăm dò đá xây dựng, mỏ đá bazan thôn 10A, xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 25/03/2020 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
15 282/QĐ-UBND

Kế hoạch bảo vệ nguồn nước hồ Gia Nghĩa và hồ Đắk R’tih  trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 03/03/2020 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
16 231/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi heo thịt, quy mô 24.000 con tại thôn Phú Hòa, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông của Công ty Cổ phần đầu tư chăn nuôi Quảng Phú UBND tỉnh 20/02/2020 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
17 992/QĐ-UBND

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khai thác và chế biến đá tại mỏ đá bazan bon Phai Kol Pru Đăng, xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa củaCông ty TNHH xây dựng Thành Công

UBND tỉnh 03/07/2019 Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
18 984/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 297/QĐ-TTg ngày 18/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016-2030  UBND tỉnh 02/07/2019 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
19 210/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Khu vực mỏ đá bazan C, xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa UBND tỉnh 15/02/2019 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
20 39/2018/QĐ-UBND Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 27/12/2018 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh