image banner
Ban hành Quy chế dân chủ trong công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 39569

UBND tỉnh vừa ký Quyết định ban hành Quy chế dân chủ trong công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, Quy chế dân chủ trong công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị dựa trên Nguyên tắc thực hiện dân chủ như sau:

1. Bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm quyền của người dân được biết, được tham gia ý kiến, được giám sát và được thụ hưởng trong quá trình lập, triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị theo quy định pháp luật.

3. Đảm bảo ý kiến phản biện xã hội và sự giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể, chính trị - xã hội theo quy định.

4. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở địa phương; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể quần chúng.

5. Dân chủ trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật; kiên quyết xử lý những hành vi lợi dụng dân chủ vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân.

Cũng tại Quyết định này, UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm của các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa; tổ chức, cá nhân có liên quan

Sở Xây dựng:

- Theo dõi, hướng dẫn, giám  sát, kiểm tra và tổng hợp báo cáo việc thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị tại Quy chế này.

 - Phối hợp với UBND các huyện, UBND thành phố Gia Nghĩa, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Dân vận và các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và các nội dung tại Quy chế này.

- Theo dõi, hướng dẫn UBND cấp huyện tổ chức lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, lấy ý kiến về quy hoạch, công khai quy hoạch, cung cấp thông tin quy hoạch theo quy định.

 UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa:

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Dân vận và các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và các nội dung tại Quy chế này.

- Tổ chức lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, lấy ý kiến về quy hoạch, công khai quy hoạch, cung cấp thông tin quy hoạch theo quy định.

Các Sở, ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng, UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện Quy chế này.

UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa và các Sở, ngành liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt Quy chế này; Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Xây dựng vào trước ngày 15/11 hàng năm để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Xem chi tiết tại đây

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 23° - 26° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 44
  • Hôm nay: 4,840
  • Trong tuần: 13,427
  • Tất cả: 14,332,864