Chiến lược Quốc gia về Dinh dưỡng đến năm 2025 tỉnh
Lượt xem: 10978
Ngày 24/5/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 322/KH-UBND triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về Dinh dưỡng đến năm 2025 tỉnh Đắk Nông với mục tiêu thực hiện dinh dưỡng hợp lý để cải thiện tình trạng dinh dưỡng phù hợp với từng đối tượng, địa phương, vùng, miền, dân tộc, góp phần giảm thiểu gánh nặng bệnh tật, nâng cao tầm vóc, thể lực và trí tuệ của người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Kế hoạch đề ra các mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể đến năm 2025:

Anh-tin-bai

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Để đạt được các mục tiêu và chỉ tiêu nêu trên, UBND tỉnh đề ra các nhóm giải pháp và các nhiệm vụ chủ yếu:

Thứ nhất, thực hiện cơ chế, chính sách về dinh dưỡng: triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, quy định có liên quan; các chương trình, kế hoạch, đề án hỗ trợ cho hoạt động dinh dưỡng.

Thứ hai, tăng cường công tác phối hợp liên ngành và vận động xã hội: triển khai thực hiện cơ chế phối hợp liên ngành trong chỉ đạo, điều phối và hợp tác về dinh dưỡng và tăng cường công tác vận động xã hội cho các hoạt động về dinh dưỡng.

Thứ ba, Nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện công tác dinh dưỡng: cử cán bộ dinh dưỡng tham gia các lớp đào tạo, tập huấn cho cán bộ làm công tác dinh dưỡng các tuyến theo phương thức vừa học vừa làm; triển khai kế hoạch nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác dinh dưỡng tại cơ sở, đặc biệt đối với vùng sâu vùng xa; củng cố mạng lưới và tăng cường năng lực cho đội ngũ y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản; …

Thứ tư, tăng cường công tác truyền thông, giáo dục dinh dưỡng: tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông với các loại hình, phương thức, nội dung phù hợp với từng địa phương và từng nhóm đối tượng nhằm nâng cao hiểu biết, thực hành dinh dưỡng hợp lý, đặc biệt là phòng, chống suy dinh dưỡng thấp còi, thiếu vi chất dinh dưỡng, kiểm soát thừa cân béo phì và các bệnh mạn tính không lây liên quan đến dinh dưỡng cho mọi tầng lớp Nhân dân; t ruyền thông vận động xã hội sử dụng các thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng; giảm tiêu thụ đường tự do, muối, các quy định về tiếp thị các thực phẩm và đồ uống không lành mạnh cho trẻ nhỏ và sử dụng thực phẩm lành mạnh, góp phần tăng cường sức khỏe cộng đồng và giảm thiểu tác hại cho môi trường, … và tăng cường truyền thông trên mạng xã hội nhằm giáo dục, phổ biến kiến thức dinh dưỡng trên các trang mạng xã hội về các nội dung: Nuôi dưỡng trẻ nhỏ, dinh dưỡng lứa tuổi học đường, dinh dưỡng phòng, chống bệnh không lây nhiễm, dinh dưỡng tình trạng khẩn cấp, dịch bệnh, …

Thứ năm, Tăng cường chuyên môn kỹ thuật triển khai can thiệp dinh dưỡng: cải thiện chất lượng bữa ăn, đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm và an ninh dinh dưỡng; thực hiện hoạt động dinh dưỡng học đường tại trường học; thực hiện hoạt động dinh dưỡng tại bệnh viện và tăng cường triển khai hoạt động dinh dưỡng khẩn cấp.

Thứ sáu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, giám sát, tư vấn, thống kê, báo cáo về công tác dinh dưỡng.

Thứ bảy,  thực hiện các nghiên cứu khoa học về dinh dưỡng và thực phẩm: phối hợp với cơ quan Trung ương (nếu có thực hiện tại tỉnh Đắk Nông) nghiên cứu đánh giá biến động tình trạng dinh dưỡng của trẻ em, học sinh và các giải pháp can thiệp. Nghiên cứu các mô hình và ứng dụng mô hình phòng, chống suy dinh dưỡng thấp còi trẻ em, dinh dưỡng tối ưu 1000 ngày đầu đời. Nghiên cứu về thực trạng và can thiệp cải thiện tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng, …

Thứ tám, Quản lý, giám sát, đánh giá, thống kê, báo cáo: theo dõi, giám sát và đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi và học sinh theo định kỳ; thực hiện giám sát số liệu tình trạng dinh dưỡng trẻ em 0 - 16 tuổi theo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, …

Tiến Đạt

Đánh giá - Nhận xét

1
1 Nhận xét
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
Đắk Nông 22° - 23° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1