Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với nông dân năm 2023
Lượt xem: 45
Nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để nông dân yên tâm đầu tư phục hồi sản xuất, kinh doanh; phát huy sự sáng tạo của nông dân để thực hiện thắng lợi mục tiêu của Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050. UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị “Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với nông dân năm 2023”.
Anh-tin-bai

Mục đích của Hội nghị, để nông dân, các cấp Hội, các Tổ hợp tác, Hợp tác xã, doanh nghiệp, các tổ chức, các nhà khoa học hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trực tiếp phản ánh tâm tư, nguyện vọng với cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh về những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn, đời sống của nông dân; việc thực hiện chủ trương, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021-2030; khẳng định vai trò, vị thế của Hội Nông dân tỉnh trong công cuộc xây dựng và phát triển “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”.

Nội dung đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với Hội Nông dân năm 2023: Báo cáo đề dẫn về những khó khăn, hạn chế của điều kiện tự nhiên, kính tế - xã hội của tỉnh, phát huy lợi thế để khắc phục khó khăn, chủ động liên kết hợp tác để phát triển nông nghiệp sinh thái, nâng cao giá trị nông sản Đắk Nông và phát triển các sản phẩm chủ lực, đặc trưng của tỉnh; những vấn đề mong đợi của nông dân gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh. Tổng hợp kết quả giải quyết những vấn đề được nêu ra trong Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với nông dân, Hợp tác xã cuối năm 2022.

Có 07 nhóm vấn đề cần quan tâm:

Anh-tin-bai

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức chu đáo, thiết thực, trang trọng, đảm bảo chất lượng và có ý nghĩa thiết thực đối với nông dân trên địa bàn tỉnh trong việc phát triển sản xuất, kinh doanh; Tinh thần đối thoại phải dân chủ, thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm, cởi mở và mang tính xây dựng.

Nội dung Hội nghị đối thoại tập trung vào những vấn đề quan trọng, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành, thực thi các chính sách của chính quyền các cấp về lĩnh vực Hợp tác xã và nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Những nội dung ngoài chủ đề sẽ được trao đổi, giải đáp trong thời gian phù hợp và không nêu giải đáp các vấn đề chi tiết về kỹ thuật, công nghệ…

Tuyên truyền sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Hợp tác xã, nông dân về các mô hình liên kết sản xuất với tiêu thụ nông sản hiệu quả để nhân rộng, tăng cường phổ biến về những cơ hội và thách thức đối với các FTA, đặc biệt là các FTA thế hệ mới, nhằm có phương án sản xuất phù hợp, đáp ứng các yêu cầu của thị trường về tiêu chuẩn sản xuất, chất lượng nông sản.

Xem văn bản chi tiết tại đây.

Huy Hoàng

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 23° - 24° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1