Công bố Danh mục 36 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 1359
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo đó, Danh mục 36 thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được công bố cụ thể như sau:

- 04 Thủ tục hành  chính mới ban hành, trong đó có 03 thủ tục cấp tỉnh và 01 thủ tục cấp huyện.

- 05 Thủ tục hành chính thay thế.

- 12 Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung;

- 15 Thủ tục hành chính bãi bỏ, trong đó 14 thủ tục cấp tỉnh và 01 thủ tục cấp huyện. Xem chi tiết tại đây

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh cập nhật thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện đối với các thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ sung kèm theo Quyết định này vào Cơ sở dữ liệu Cổng Dịch vụ công tỉnh và xóa bỏ các thủ tục hành chính bị bãi bỏ ban hành kèm theo Quyết định này trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh; niêm yết, công khai tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công theo quy định.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Quy trình nội bộ thực hiện các thủ tục hành chính mới ban hành kèm theo Quyết định này, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt theo quy định; công khai thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử.

Giao UBND các huyện, thành phố công khai thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị theo quy định.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/3/2023 và bãi bỏ các nội dung công bố liên quan đến các thủ tục hành chính nêu trên được quy định tại: Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 06/02/2018; Quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 19/4/2018; Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 09/11/2018; Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 26/4/2019; Quyết định số 674/QĐ-UBND ngày 13/5/2019; Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 30/10/2019; Quyết định số 1025/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông.

Huy Hoàng

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 23° - 24° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0