Công tác phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 2872
Ngày 15/3/2023, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 145/KH-UBND thực hiện công tác phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học  đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Mục đích của Kế hoạch nhằm:

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật về đa dạng sinh học, góp phần bảo tồn hệ sinh thái, hệ động vật, thực vật, nguồn gen... Chủ động thu thập thông tin, tài liệu phân tích, tổng hợp những vấn đề phức tạp, vấn đề mới để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả không để phát sinh những điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự liên quan đến lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học;

Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi phạm tội, các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến tội phạm trong bảo vệ đa dạng sinh học, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội bền vững;

Xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; hiện đại hóa cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến tội phạm trong bảo vệ đa dạng sinh học.

Kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót, bất cập trong chính sách, pháp luật, cơ chế quản lý Nhà nước về đa dạng sinh học để tham mưu, đề xuất, kiến nghị, xây dựng, sửa đổi.

Để triển khai các mục đích trên, UBND tỉnh đề ra các nội dung và biện pháp tiến hành là

Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật về đa dạng sinh học;

Hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến tội phạm trong bảo vệ đa dạng sinh học;

Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến tội phạm trong bảo vệ đa dạng sinh học;

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, kỹ thuật phục vụ công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến tội phạm trong bảo vệ đa dạng sinh học;

Mở rộng hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến tội phạm trong bảo vệ đa dạng sinh học;

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, tổ chức thực hiện xây dựng năng lực và nội dung tuyên truyền về tầm quan trọng của đa dạng sinh học và các chính sách, pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học; hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo tồn các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, loài chim hoang dã, di cư, bảo vệ môi trường, di sản thiên nhiên.

Chi tiết Kế hoạch tại đây./.

Tiến Đạt

Đánh giá - Nhận xét

1
1 Nhận xét
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
Đắk Nông 27° - 29° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1