image banner
Đã triển khai thực hiện 18 thủ tục hành chính thiết yếu của Đề án 06/CP
Lượt xem: 760
Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (viết tắt là Đề án 06/CP). Đến nay, tỉnh đã triển khai thực hiện 18/25 thủ tục hành chính thiết yếu trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của Bộ công an.

Kết quả thực hiện 18/25 thủ tục hành chính thiết yếu trên địa bàn tỉnh trong tháng 5/2023, cụ thể:

Đối với 11 thủ tục hành chính thiết yếu do cơ quan Công an thực hiện đã triển khai thực hiện 11/11 thủ tục hành chính thiết yếu, cụ thể như sau:

Xác nhận số CMND khi đã được cấp thẻ CCCD: Tổng hồ sơ đăng ký: 04 hồ sơ; đã giải quyết 03 hồ sơ; đang giải quyết 01 hồ sơ.

Thủ tục làm con dấu mới và cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu: Tổng số hồ sơ đăng ký: 15 hồ sơ; đã giải quyết 15 hồ sơ.

Thủ tục làm con dấu thu nhỏ, dấu nổi, dấu xi và cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu: Chưa phát sinh hồ sơ.

Đăng ký thường trú: Tổng số đăng ký 3.227 hồ sơ; đã xử lý: 2.501 hồ sơ; đang xử lý 112 hồ sơ; hồ sơ mới đăng ký: 138 hồ sơ; hồ sơ bị trả lại 476 hồ sơ.

Đăng ký tạm trú: Tổng số đăng ký 533 hồ sơ; đã xử lý 323 hồ sơ;  đang xử lý 97 hồ sơ; Hồ sơ mới đăng ký: 49 hồ sơ; hồ sơ bị trả lại 64 hồ sơ.

Khai báo tạm vắng: Tổng số đăng ký 00 hồ sơ; mới đăng ký 00 hồ sơ; đã xử lý 00 hồ sơ; hồ sơ bị trả lại 00 hồ sơ.

Thông báo lưu trú: Tổng số đăng ký 3.247 hồ sơ; tiếp nhận 2.990 hồ sơ; không tiếp nhận 4 hồ sơ; mới đăng ký 253 hồ sơ.

Cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân: 4.716 trường hợp; đã xử lý: 2.818 hồ sơ; Đang xử lý: 1.870 hồ sơ; Từ chối xử lý: 28 hồ sơ

Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông: tiếp nhận 833 hồ sơ; đã giải quyết 833 hồ sơ.

Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe máy: tiếp nhận 1.033 hồ sơ; đã giải quyết: 1.012 hồ sơ.

Thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua thiết bị ghi hình (phạt nguội): Tiếp nhận 1.121 hồ sơ; giải quyết  1.121 hồ sơ.

Đối với 14 thủ tục hành chính thiết yếu do Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ban, ngành thực hiện thì các sở, ban, ngành, địa phương đã triển khai thực hiện 7/14 thủ tục hành chính thiết yếu trên Cổng dịch vụ công, gồm: Đăng ký khai sinh; đăng ký khai tử; đăng ký kết hôn; liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm Y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe; cấp phiếu lý lịch tư pháp; Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp. Kết quả thực hiện như sau:

Đăng ký khai sinh: Hồ sơ phát sinh 370 hồ sơ; đã giải quyết: 369 hồ sơ;

Đăng ký khai tử: Hồ sơ phát sinh 94 hồ sơ; đã giải quyết: 94 hồ sơ; 

Đăng ký kết hôn: Hồ sơ phát sinh 268 hồ sơ; đã giải quyết: 268 hồ sơ; 

Liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm Y tế cho trẻ dưới 6 tuổi: Hồ sơ phát sinh 22 hồ sơ; đã giải quyết: 22 hồ sơ;

Cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe: Hồ sơ phát sinh 592 hồ sơ; đã giải quyết: 592 hồ sơ; 

Cấp phiếu lý lịch tư pháp: Hồ sơ phát sinh 359 hồ sơ; đã giải quyết: 359 hồ sơ;

Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp: Hồ sơ phát sinh 324 hồ sơ; đã giải quyết: 58 hồ sơ.

Tiến Đạt

Đánh giá - Nhận xét

5
1 Nhận xét
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 22° - 23° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 41
  • Hôm nay: 1,186
  • Trong tuần: 37,937
  • Tất cả: 13,643,244