Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 4265
Với mục đích nhằm cụ thể hóa việc triển khai và đạt được các mục tiêu tại Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 16/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông về công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (bình quân hằng năm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3% trở lên, riêng đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm từ 5% trở lên theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025). Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu về giảm nghèo năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025. Ngày 15/3/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh ký Kế hoạch số 147/KH-UBND thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thực hiện Kế hoạch phải tuân thủ các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ, ngành trung ương có liên quan; các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 12/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII về nhiệm vụ năm 2023 và Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Kế hoạch đề ra mục tiêu cụ thể:

- Phấn đấu đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh giảm từ 3% trở lên, riêng tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm từ 5% trở lên.

- 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu hụt về tiêu chí thu nhập được hỗ trợ và tạo điều kiện vay vốn phát triển sản xuất, đào tạo nghề, tạo việc làm ổn định để tăng thu nhập.

- 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu hụt về các dịch vụ xã hội cơ bản sẽ được hỗ trợ một phần để từng bước cải thiện và tiếp cận các dịch vụ về việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin.

- Triển khai thực hiện chính sách xã hội đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm;  thực hiện chính sách hỗ trợ có điều kiện gắn với đối tượng, địa bàn và thời hạn thụ hưởng nhằm tăng cường cơ hội tiếp cận chính sách.

- Cập nhật dữ liệu, vận hành xuyên suốt từ cấp tỉnh đến cấp xã và quản lý hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội chặt chẽ.

Kế hoạch đề ra các chỉ tiêu:

Chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo chung của tỉnh:

- Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo cuối năm 2022, toàn tỉnh có 13.342 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 7,97%.

- Mục tiêu: Phấn đấu cuối năm 2023 toàn tỉnh giảm từ 3% trở lên (tương ứng với số hộ giảm trên 4.990 hộ; số hộ nghèo chung toàn tỉnh cuối năm 2023 còn 8.352 hộ, chiếm tỷ lệ 4,97%).

Chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo của các huyện, thành phố

- Huyện Krông Nô: Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo cuối năm 2022, toàn huyện có 851 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,32%.

+ Mục tiêu giảm nghèo năm 2023 toàn huyện: Giảm từ 1% trở lên, tương ứng với số hộ giảm khoảng 180 hộ.

+ Cụ thể đến cuối năm 2023: Số hộ nghèo toàn huyện còn 671 hộ, chiếm tỷ lệ 3,41%.

- Huyện Cư Jút: Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo cuối năm 2022, toàn huyện có 1.183 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 5,33%.

+ Mục tiêu giảm nghèo năm 2023 toàn huyện: Giảm 2,2 % trở lên, tương ứng với số hộ giảm khoảng 480 hộ.

+ Cụ thể đến cuối năm 2023: Số hộ nghèo toàn huyện còn 703 hộ, chiếm tỷ lệ 3,17%.

- Huyện Đắk Mil: Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo cuối năm 2022, toàn huyện có 601 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,15%.

+ Mục tiêu giảm nghèo năm 2023 toàn huyện: Giảm 0,6 % trở lên, tương ứng với số hộ giảm khoảng 170 hộ.

+ Cụ thể đến cuối năm 2023: Số hộ nghèo toàn huyện còn 431 hộ, chiếm tỷ lệ 1,54%.

- Huyện Đắk Song: Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo cuối năm 2022, toàn huyện có 833 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,07%.

+ Mục tiêu giảm nghèo năm 2023 toàn huyện: Giảm 1% trở lên, tương ứng với số hộ giảm khoảng 200 hộ.

+ Cụ thể đến cuối năm 2023: Số hộ nghèo toàn huyện còn 633 hộ, chiếm tỷ lệ 3,09%.

- Huyện Đắk R’Lấp: Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo cuối năm 2022, toàn huyện có 590 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,45%.

+ Mục tiêu giảm nghèo năm 2023 toàn huyện: Giảm 0,7 % trở lên, tương ứng với số hộ giảm khoảng 170 hộ.

+ Cụ thể đến cuối năm 2023: Số hộ nghèo toàn huyện còn 420 hộ, chiếm tỷ lệ 1,74%.

- Huyện Đắk Glong: Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo cuối năm 2022, toàn huyện có 4.545 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 25,68%.

+ Mục tiêu giảm nghèo năm 2023 toàn huyện: Giảm 12 % trở lên, tương ứng với số hộ giảm khoảng 2.110 hộ.

+ Cụ thể đến cuối năm 2023: Số hộ nghèo toàn huyện còn 2.435 hộ, chiếm tỷ lệ 13,68%.

- Huyện Tuy Đức: Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo cuối năm 2022, toàn huyện có 4.624 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 30,78%.

+ Mục tiêu giảm nghèo năm 2023 toàn huyện: Giảm 11,3% trở lên, tương ứng với số hộ giảm khoảng 1.650 hộ.

+ Cụ thể đến cuối năm 2023: Số hộ nghèo toàn huyện còn 2.974 hộ, chiếm tỷ lệ 19,50%.

- Thành phố Gia Nghĩa: Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo cuối năm 2022, toàn thành phố có 115 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,57%.

+ Mục tiêu giảm nghèo năm 2023 toàn thành phố: Giảm 0,2% trở lên, tương ứng với số hộ giảm khoảng 30 hộ.

+ Cụ thể đến cuối năm 2023: Số hộ nghèo toàn thành phố còn 85 hộ, chiếm tỷ lệ 0,41%.

Chi tiết Kế hoạch tại đây./.

Tiến Đạt

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 21° - 22° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1