image banner
Kết quả xếp loại công tác dân vận chính quyền của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa năm 2022
Lượt xem: 1257

Ngày 23/3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đã kí ban hành quyết định số 354/QĐ-UBND về việc công bố kết quả xếp loại công tác dân vận chính quyền của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa năm 2022, cụ thể:

- Đối với các sở, ban, ngành: Xếp loại 16 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, 05 đơn vị hoàn thành khá nhiệm vụ;

- Đối với UBND các huyện, thành phố: Xếp loại 07 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, 01 đơn vị hoàn thành khá nhiệm vụ;

- Đối với các cơ quan ngành dọc: Xếp loại 09 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, 01 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ;

- Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh: Xếp loại 02 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ và 01 đơn vị hoàn thành khá nhiệm vụ.

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Kết quả xếp loại công tác dân vận chính quyền năm 2022

Căn cứ kết quả xếp loại công tác dân vận chính quyền năm 2022, các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm, có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, phát huy ưu điểm, mặt mạnh để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trong những năm tiếp theo.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Thảo Diệp

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 23° - 26° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 73
  • Hôm nay: 31,595
  • Trong tuần: 104,696
  • Tất cả: 13,987,571